| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, stanowi się, co następuje:

§ 1. [Wybory uzupełniające do Senatu RP w województwie podlaskim]

Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 obejmującym obszar powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Data wyborów]

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 6 marca 2016 r.

§ 3. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. [Wejście w życie]

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 6 MARCA 2016 R. W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 59 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYMSTOKU]

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 grudnia 2015 r. (poz. 4)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 6 MARCA 2016 R. W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 59 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYMSTOKU

Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 14 stycznia 2016 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 59

do dnia 16 stycznia 2016 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 18 stycznia 2016 r.

– powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 26 stycznia 2016 r. do godz. 2400

– zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 31 stycznia 2016 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 5 lutego 2016 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do dnia 12 lutego 2016 r.

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 14 lutego 2016 r.

– powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 14 lutego 2016 r. do dnia 21 lutego 2016 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 lutego 2016 r.

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego

od dnia 20 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 25 lutego 2016 r.

– podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora

do dnia 26 lutego 2016 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 1 marca 2016 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego

w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 6 marca 2016 r. godz. 700–2100

– głosowanie


*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »