| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Art. 1. [Ustawa o kontroli niektórych inwestycji]
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272 i 2281) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przesyłanie paliw gazowych, lub”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) produkcja renu, lub

14) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”;

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 5, organ kontroli:

1) występuje do Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13, o przedstawienie w wyznaczonym terminie rekomendacji, obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6;

2) może wystąpić do podmiotu składającego zawiadomienie o przedstawienie dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 6, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.”;

3) w art. 11 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organów kontroli lub”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub”;

4) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w zakresie objętym ustawą, w szczególności:

1) przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6;

2) przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.”,

b) w ust. 3 po pkt 10 dodaje się pkt 10a–10c w brzmieniu:

„10a) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;

10b) ministra właściwego do spraw energii;

10c) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;”;

5) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet Konsultacyjny podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »