| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz sytuacji finansowej ubezpieczającego lub ubezpieczonego w związku z zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

§ 2. [Minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie]

1. Minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie, o której mowa w § 1, obejmuje informacje dotyczące:

1) celu zawarcia lub przystąpienia do umowy;

2) poziomu ryzyka inwestycyjnego, jaki ubezpieczający lub ubezpieczony jest w stanie zaakceptować w ramach realizacji wskazanego celu;

3) preferowanej częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej;

4) preferowanego okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie;

5) wieku ubezpieczającego lub ubezpieczonego;

6) wiedzy oraz jej źródeł w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych;

7) rodzajów dokonanych inwestycji w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat;

8) bieżącej sytuacji finansowej ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

2. W zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu zapewnia się możliwość wskazania odpowiedzi „nie wiem”.

3. W zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7, ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu zapewnia się możliwość wskazania odpowiedzi „nie pamiętam”.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talinkme.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »