reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

Na podstawie art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz. U. poz. 698) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 5 uchyla się pkt 6;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego podlega służbowo dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego wyznacza na stanowisko służbowe i zwalnia z niego Minister Obrony Narodowej na wniosek dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zastępcę Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego wyznacza na stanowisko służbowe i zwalnia z niego Minister Obrony Narodowej na wniosek dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.”;

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szefa zespołu nadzoru farmaceutycznego wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej wyznacza na stanowisko służbowe i zwalnia z niego dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, na wniosek dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego i wojskowi inspektorzy farmaceutyczni, wykonując swoje zadania, posługują się legitymacją wojskowego inspektora farmaceutycznego, wydaną przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna posługuje się pieczęciami urzędowymi i służbowymi stosownie do realizowanych zadań i uprawnień organów inspekcji, według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 5.2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) poniżej „wystawcą legitymacji jest Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego 00-907 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97, tel. 261846560, faks 261845071” – drukowane małą czcionką, krojem Arial Bold 8 pkt, w czterech wierszach.”;

9) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 735, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926 i 1991.

Załącznik 1. [WZORY PIECZĘCI URZĘDOWYCH I SŁUŻBOWYCH DLA WOJSKOWEJ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 180)

WZORY PIECZĘCI URZĘDOWYCH I SŁUŻBOWYCH DLA WOJSKOWEJ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ

Wzory pieczęci urzędowych Ø 36 mm, przewidzianych dla Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego WP oraz pozostałych wojskowych organów Inspekcji Farmaceutycznej.

infoRgrafika

Wzory pieczęci służbowych.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama