| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1659 oraz z 2015 r. poz. 166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 910,1585 ha, położone na terenach miast: Darłowo, Koszalin, Lębork, Słupsk, Szczecinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk i Tychowo.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) opis granic i terenu Podstrefy Redzikowo otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Redzikowo

Obręb ewidencyjny 21 Redzikowo, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 2110, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 7/43, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7/43 i 7/42 przez pkt 2111 do pkt 2112, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/42, 7/60, 7/52, 7/25, 7/62, 7/57, 7/55, 7/21 i 7/58 przez pkt: 2376, 2622, 2113, 2329, 2330, 2114, 2644, 2621, 2115, 2304 i 2303 do pkt 2116. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2360, zlokalizowanego na północnej granicy działki nr 7/58. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7/58, 7/71, 7/72, 7/18, 7/16, 7/9, 7/15, 7/7, 7/12 i 7/13 przez pkt: 493, 2402, 2865, 2289, 2272, 2273, 2254, 2255, 2230, 2396, 2231, 2397 i 2241 do pkt 2377, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/64. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/64 przez pkt 2187/41809 do pkt 2186/41808, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/65 i 7/66 przez pkt: 2185/41807, 2184/41806, 12837, 2183/41805, 12838, 12839 i 12840 do pkt 2182/41804. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 7/67 przez pkt: 12841, 2181/41803, 1173, 1172, 2180/41802, 933 i 2179/41801 do pkt 2178/7a. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 2388, 2767, 2766 i 2765 do pkt 2764. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do pkt 2109, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/41, 7/42 i 7/43 przez pkt: 2373 i 2374 do pkt 2110, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Szczecinek:

– opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-62, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 14/83, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 14/83 do pkt 011.18-61. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/83 przez pkt: 011.18-60 i 011.18-59 do pkt 011.19-161, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 32/3, 32/4 i 33/4 przez pkt: 011.19-651 i 011.19-660 do pkt 011.19-661. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 34 do pkt 011.18-151, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 34 do pkt 011.18-152. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 011.19-662, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 35/2. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 35/2 i 36/4 przez pkt 011.19-663 do pkt 011.19-221. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-154, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 37/1 dochodzi do pkt 011.18-232. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 37/1 do pkt 011.19-664, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 40/3. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/3, 38/5 i 38/15 przez pkt: 011.19-665, 011.19-694 i 011.19-666 do pkt 011.19-667. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 38/15 i 38/11 przez pkt: 011.18-239, 011.19-983, 011.18-66 i 011.18-67 do pkt 011.19-981, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 38/11 i 63/17 przez pkt 011.19-281 do pkt 011.19-282. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 63/18 przez pkt: 011.19-283 i 011.19-284 do pkt 011.19-285, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 63/18. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 011.19-286, 011.19-645 i 011.19-287 do pkt 011.19-394, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 63/18 i 62/6 przez pkt: 011.19-705, 011.19-706, 011.19-707 i 011.19-708 do pkt 011.19-709, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 62/6. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 62/6 do pkt 011.19-710, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt 011.19-244 do pkt 011.19-242. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 44/4 do pkt 011.19-711, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 44/4 do pkt 011.19-712. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 011.19-245, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 43. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 43 do pkt 011.19-240, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 44/2 i 45/5 przez pkt 011.19-192 do pkt 011.19-658, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 45/5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 45/11, 45/10 i 45/12 przez pkt: 011.19-655, 011.19-2009, 011.19-657 i 011.19-2011 do pkt 011.19-729, gdzie załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 45/12 i 14/80 przez pkt: 011.19-693 i 011.19-412 do pkt 011.0019-410. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 14/82 i 14/83 przez pkt: 011.19-2000 i 011.19-406 do pkt 011.19-405, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 011.19-404. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 14/83 i 63/2 przez pkt: 011.19-403, 011.19-402, 011.19-576, 011.19-575, 011.19-570 i 011.19-569 do pkt 011.19-395. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt 011.19-864, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/83 przez pkt: 011.19-863 i 011.19-1261 do pkt 011.19-862. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 011.19-861 do pkt 011.19-860, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/83 przez pkt: 011.19-859, 011.19-1250, 011.19-858, 011.19-857, 011.19-856, 011.19-855, 011.19-854 i 011.19-853 do pkt 011.18-62, od którego rozpoczęto opis.”,

– opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.19-364, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 73/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 73/8 do pkt 011.19-363, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-362, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 72/2. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 72/2 przez pkt: 011.19-788 i 011.19-163 do pkt 011.19-162, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 72/2. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt 011.19-870, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 76/3 dochodzi do pkt 011.19-869. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 011.19-868, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 76/3 przez pkt 011.19-867 i 011.19-617 do pkt 011.19-618, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 76/2. Stąd nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 76/2 do pkt 011.19-614, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 011.19-914, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 76/6. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 76/6 do pkt 011.19-913, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 76/6. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 76/6, 73/8 i 73/7 przez pkt: 011.19-743, 011.19-742 i 011.19-1 do pkt 011.19-741, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 73/7. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 73/7 i 73/5 przez pkt: 011.19-2030, 011.19-740, 011.19-739 i 011.19-738 do pkt 011.19-350. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 011.19-351, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 73/5 przez punkt 011.19-352 do pkt 011.19-353, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 73/5. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 73/8 do pkt 011.19-365, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 011.19-364, od którego rozpoczęto opis.”,

c) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Płaszewko w brzmieniu:

Podstrefa Płaszewko

Obręb ewidencyjny 19 Płaszewko, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 3438, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 156/58, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 156/58 i 156/59 przez pkt: 3217, 3440 i 3219 do pkt 3221, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 3222. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 52579, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 156/59. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 156/59 przez pkt 12292 do pkt 12291, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 156/59. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 156/59 i 156/58 przez pkt: 3441 i 598 do pkt 605. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 156/58 przez pkt 3065 do pkt 3438, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »