| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

Na podstawie art. 426 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres danych gromadzonych w informatycznych bazach danych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej.

§ 2. [Dane gromadzone w informatycznych bazach danych]

W informatycznych bazach danych gromadzi się dane dotyczące:

1) ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dalej „ustawą”;

2) ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy.

§ 3. [Wyłączenie danych osobowych]

Dane, o których mowa w § 2, nie obejmują danych osobowych.

§ 4. [Zakres danych, o których mowa w § 2 pkt 1]

Dane, o których mowa w § 2 pkt 1, obejmują:

1) kwotę składki przypisanej brutto w podziale na umowy ubezpieczenia, zwane dalej „umowami”, zawierane indywidualnie i grupowo;

2) kwotę składki przypisanej brutto z umów opłacanych okresowo i jednorazowo oraz kwotę składki przypisanej brutto, którą ubezpieczający jest obowiązany zapłacić w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w podziale na:

a) umowy zawierane za pośrednictwem: agentów ubezpieczeniowych, multiagentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, pracowników etatowych zakładów ubezpieczeń, Internetu, infolinii zakładów ubezpieczeń, banków i innych podmiotów,

b) grupy ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy;

3) liczbę umów oraz liczbę ubezpieczonych w podziale na:

a) ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń indywidualnych,

b) ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń grupowych,

c) ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem: agentów ubezpieczeniowych, multiagentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, pracowników etatowych zakładów ubezpieczeń, Internetu, infolinii zakładów ubezpieczeń, banków i innych podmiotów,

d) jednostki podziału terytorialnego kraju,

e) grupy ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy;

4) informacje dotyczące przebiegu szkodowości:

a) wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w podziale na grupy ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy w ujęciu brutto i na udziale własnym zakładów ubezpieczeń,

b) wartości i liczby wypłaconych świadczeń i odszkodowań w podziale na ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń indywidualnych i ubezpieczeń grupowych.

§ 5. [Zakres danych, o których mowa w § 2 pkt 2]

Dane, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmują:

1) kwotę składki przypisanej brutto w podziale na umowy zawierane indywidualnie i grupowo;

2) kwotę składki przypisanej brutto w podziale na:

a) umowy zawierane za pośrednictwem: agentów ubezpieczeniowych, multiagentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, pracowników etatowych zakładów ubezpieczeń, Internetu, infolinii zakładów ubezpieczeń, banków i innych podmiotów,

b) grupy ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy;

3) liczbę umów oraz liczbę ubezpieczonych w podziale na:

a) ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń indywidualnych,

b) ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń grupowych,

c) ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem: agentów ubezpieczeniowych, multiagentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, pracowników etatowych zakładów ubezpieczeń, Internetu, infolinii zakładów ubezpieczeń, banków i innych podmiotów,

d) jednostki podziału terytorialnego kraju,

e) grupy ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy;

4) informacje dotyczące przebiegu szkodowości:

a) wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w podziale na grupy ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy w ujęciu brutto i na udziale własnym zakładów ubezpieczeń,

b) wartości i liczby wypłaconych świadczeń i odszkodowań.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (Dz. U. poz. 1119), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »