| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 1404), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 645).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 645), które stanowią:

„§ 2. Sprawy prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu przejmuje odpowiednio Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie i Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 8 marca 2016 r. (poz. 382)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące izby celne i urzędy celne:

1) Izba Celna w Białej Podlaskiej obejmująca:

a) Urząd Celny w Białej Podlaskiej,

b) Urząd Celny w Lublinie,

c) Urząd Celny w Zamościu;

2) Izba Celna w Białymstoku obejmująca:

a) Urząd Celny w Białymstoku,

b) Urząd Celny w Łomży,

c) Urząd Celny w Suwałkach;

3) Izba Celna w Gdyni obejmująca:

a) Urząd Celny w Gdyni,

b) Urząd Celny w Gdańsku,

c) Urząd Celny w Słupsku;

4) Izba Celna w Katowicach obejmująca:

a) Urząd Celny w Katowicach,

b) Urząd Celny w Rybniku,

c) Urząd Celny w Częstochowie,

d) Urząd Celny w Bielsku-Białej;

5) Izba Celna w Kielcach obejmująca

Urząd Celny w Kielcach;

6) Izba Celna w Krakowie obejmująca:

a) Urząd Celny w Krakowie,

b) (uchylona),3)

c) Urząd Celny w Nowym Sączu;

7) Izba Celna w Łodzi obejmująca:

a) Urząd Celny I w Łodzi,

b) Urząd Celny II w Łodzi,

c) Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim;

8) Izba Celna w Olsztynie obejmująca:

a) Urząd Celny w Olsztynie,

b) Urząd Celny w Elblągu;

9) Izba Celna w Opolu obejmująca

Urząd Celny w Opolu;

10) Izba Celna w Poznaniu obejmująca:

a) Urząd Celny w Poznaniu,

b) Urząd Celny w Pile,

c) Urząd Celny w Lesznie,

d) Urząd Celny w Kaliszu;

11) Izba Celna w Przemyślu obejmująca:

a) Urząd Celny w Przemyślu,

b) Urząd Celny w Rzeszowie,

c) Urząd Celny w Krośnie;

12) Izba Celna w Rzepinie obejmująca:

a) Urząd Celny w Zielonej Górze,

b) Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim;

13) Izba Celna w Szczecinie obejmująca:

a) Urząd Celny w Szczecinie,

b) Urząd Celny w Koszalinie;

14) Izba Celna w Toruniu obejmująca:

a) Urząd Celny w Bydgoszczy,

b) Urząd Celny w Toruniu;

15) Izba Celna w Warszawie obejmująca:

a) Urząd Celny I w Warszawie,

b) Urząd Celny II w Warszawie,

c) Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie,

d) Urząd Celny w Radomiu,

e) Urząd Celny w Pruszkowie,

f) Urząd Celny w Siedlcach,

g) Urząd Celny w Ciechanowie;

16) Izba Celna we Wrocławiu obejmująca:

a) Urząd Celny we Wrocławiu,

b) Urząd Celny w Legnicy,

c) Urząd Celny w Wałbrzychu.

§ 2.4) Siedzibami izb celnych i urzędów celnych, wymienionych w § 1, są miejscowości wskazane w ich nazwach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.5)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 645), które weszło w życie z dniem 15 maja 2015 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 2692, z 2005 r. poz. 1137 i poz. 1299 oraz z 2007 r. poz. 1060), które zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »