REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 419

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb składania wniosków o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

2) wzór wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

3) wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.

§ 2. [Wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego]

1. Żołnierz zawodowy składa wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego właściwego dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Poświadczenie danych podanych przez żołnierza]

Dane osobowe, rodzaj służby oraz dane dotyczące miejscowości pełnienia służby, stanowiska służbowego i jednostki wojskowej podane przez żołnierza we wniosku poświadcza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

§ 4. [Wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego]

1. Ustala się wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.

2. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. poz. 777), które na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830) traci moc, w zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 marca 2016 r. (poz. 419)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DECYZJA O PRZYDZIALE KWATERY/LOKALU MIESZKALNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – DECYZJA O PRZYDZIALE KWATERY/LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
  • Data wejścia w życie: 2016-04-14
  • Data obowiązywania: 2023-12-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA