reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. poz. 1876), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. poz. 679).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. poz. 679), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 marca 2016 r. (poz. 466)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłat pobieranych za:

1) dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru;

2) wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru;

3) wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie:

a) zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy, świnie,

b) materiału biologicznego zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy, świnie, a także materiału biologicznego koniowatych

– będących przedmiotem handlu.

§ 2. Maksymalna wysokość opłat, o których mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE WPISU DO KSIĘGI HODOWLANEJ I REJESTRU, WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPISU DO KSIĘGI HODOWLANEJ LUB REJESTRU ORAZ WYDANIE ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO POCHODZENIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM HANDLU

Lp.

Rodzaj usługi

Maksymalna wysokość opłat w złotych

1

2

3

12)

dokonanie wpisu do księgi hodowlanej:

 

cieliczki, krowy

75,00 

buhaja

260,00

lochy, knura

32,00

klaczy

100,00

ogiera

300,00

maciorki, tryka

30,00

kozy, kozła

30,00

matki pszczelej

4,00

stada zwierząt futerkowych

33,00

stada drobiu

100,00

2

dokonanie wpisu do rejestru:

 

lochy, knura

32,00

klaczy

100,00

ogiera

300,00

maciorki, tryka

30,00

kozy, kozła

30,00

matki pszczelej

4,00

stada zwierząt futerkowych

33,00

stada drobiu

50,00

3

wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej:

 

krowy

57,00

buhaja

99,00

lochy, knura

10,00

klaczy, ogiera

5,00

maciorki, tryka

16,00

kozy, kozła

16,00

matki pszczelej

1,00

stada zwierząt futerkowych

15,00

stada drobiu

35,00

4

wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru:

 

krowy

57,00

buhaja

99,00 

lochy, knura

10,00

klaczy, ogiera

5,00 

maciorki, tryka

16,00

kozy, kozła

16,00

matki pszczelej

1,00 

stada zwierząt futerkowych

15,00 

stada drobiu

35,00

5

wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych będących przedmiotem handlu:

 

bydła

50,00 

świń

30,00 

owiec

16,00 

kóz

16,00

6

wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie materiału biologicznego zwierząt hodowlanych będących przedmiotem handlu:

 

bydła

50,00 

świń

30,00

owiec

16,00 

kóz

16,00 

koniowatych

50,00


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. poz. 679), które weszło w życie z dniem 16 maja 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama