| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 664) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zbywcy – rozumie się przez to odpowiednio Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo inny podmiot ustawowo upoważniony do zbywania akcji Skarbu Państwa;”;

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zbycie akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy wymaga ogłoszenia odpowiednio oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert nabycia akcji w przetargu, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zbywcy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy zbywcą jest podmiot inny niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zbywca przekazuje niezwłocznie informację o ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Przekazana informacja podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »