reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Określa się wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy producentów rolnych i sprzedanej do tej grupy oraz minimalną liczbę członków grupy producentów rolnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności]

W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 i 865 oraz Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9), w gospodarstwie członka grupy producentów rolnych, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków takiej grupy i sprzedanej do tej grupy stanowi minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy, określona w załączniku do rozporządzenia, pomniejszona o skutki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. poz. 2273, z 2004 r. poz. 1694, z 2005 r. poz. 1462, z 2006 r. poz. 1847, z 2008 r. poz. 634 oraz z 2015 r. poz. 1888.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 642 oraz z 2014 r. poz. 648), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1888) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE MOGĄ BYĆ TWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH, MINIMALNA ROCZNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI TOWAROWEJ WYPRODUKOWANA PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH I SPRZEDANA DO TEJ GRUPY ORAZ MINIMALNA LICZBA CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 kwietnia 2016 r. (poz. 577)

WYKAZ PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE MOGĄ BYĆ TWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH, MINIMALNA ROCZNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI TOWAROWEJ WYPRODUKOWANA PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH I SPRZEDANA DO TEJ GRUPY ORAZ MINIMALNA LICZBA CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Lp.

Wykaz produktów i grup

produktów, ze względu na które

mogą być tworzone grupy

producentów rolnych

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy (w tonach, sztukach, litrach lub złotych)

Minimalna

liczba członków

grupy

producentów

rolnych

dla województw:

małopolskiego,

podkarpackiego,

śląskiego, świętokrzyskiego

dla województw:

lubelskiego,

lubuskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego, opolskiego

dla województw: dolnośląskiego,

kujawsko-pomorskiego,

podlaskiego, pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

1

2

3

4

5

6

1

Konie żywe

24 sztuki

5

2

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone

50 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

5

3

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone

2000 sztuk

4000 sztuk

4000 sztuk

5

4

Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone)

200 sztuk

400 sztuk

600 sztuk

5

5

Drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone:

 

 

 

kurczaki lub

500 000 sztuk

5

 

kaczki, lub

4000 sztuk

5

 

gęsi, lub

4000 sztuk

5

 

indyki, lub

4000 sztuk

5

 

przepiórki, lub

4000 sztuk

5

 

perliczki, lub

4000 sztuk

5

 

strusie1)

500 sztuk

5

6

Króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone

4000 sztuk

5

7

Nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone)

2000 sztuk

5

8

Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone)

1000 sztuk

5

9

Lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone)

2000 sztuk

4000 sztuk

5000 sztuk

5

10

Jaja ptasie

500 000 sztuk

5

11

Mleko:

 

 

 

 

 

krowie,

100 000 litrów

100 000 litrów

100 000 litrów

5

 

owcze lub kozie

30 000 litrów

60 000 litrów

90 000 litrów

5

12

Miód naturalny lub inne produkty pszczele

50 000 zł

5

13

Kwiaty świeże: cięte, doniczkowe

800 000 zł

5

14

Ziemniaki świeże lub chłodzone

250 ton

500 ton

750 ton

5

15

Ziarno zbóż2)

200 ton

400 ton

600 ton

5

16

Nasiona roślin oleistych2)

300 ton

600 ton

900 ton

5

17

Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych

250 ton

500 ton

750 ton

5

18

Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej3)

200 000 zł

5

19

Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

5

20

Buraki cukrowe

2000 ton

4000 ton

6000 ton

5

21

Konopie włókniste lub len

75 ton

5

22

Szyszki chmielowe

30 ton

7

23

Liście tytoniu suszone

380 ton

50

24

Materiał siewny lub sadzeniaki

300 000 zł

600 000 zł

900 000 zł

5

25

Rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego

50 000 zł

5

26

Produkty rolnictwa ekologicznego

40 000 zł

5

27

Owoce i warzywa4)

200 000 zł

5

28

Owoce4)

200 000 zł

5

29

Warzywa4)

200 000 zł

5

30

Owoce przeznaczone dla przetwórstwa4)

200 000 zł

5

31

Warzywa przeznaczone dla przetwórstwa4)

200 000 zł

5

32

Owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa4)

200 000 zł

5

33

Produkty rolne zarejestrowane w Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

100 000 zł

5

34

Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich

500 000 sztuk

5

35

Daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone)

40 000 zł

5

 


1) Jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów drobiu ze względu na różne gatunki, liczba sztuk drobiu dla każdego gatunku wynosi co najmniej połowę.

2) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 czerwca 2014 r.

3) Z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu.

4) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 maja 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama