reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz trybu składania i wzoru sprawozdania

Na podstawie art. 10b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892 i 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwanej dalej „dotacją”, oraz wzór dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia;

2) tryb składania i wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

§ 2. [Przekazanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego]

Zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 25 stycznia roku następującego po roku, w którym zakład otrzymał dotację:

1) rozliczenie dotacji, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sprawozdanie rzeczowo-finansowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zwrot dotacji]

Zwrotu dotacji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zakład ubezpieczeń dokonuje na rachunek bankowy:

1) wydatków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli zwrot nastąpi w roku, w którym dotacja została przekazana;

2) dochodów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli zwrot nastąpi w roku następującym po roku, w którym dotacja została przekazana.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań (Dz. U. poz. 986), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 892) utraciło moc z dniem 11 kwietnia 2016 r.

Załącznik 1. [WZÓR – ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ NA POKRYCIE CZĘŚCI ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH PRODUCENTOM ROLNYM Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 kwietnia 2016 r. (poz. 593)

Załącznik nr 1

WZÓR – ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ NA POKRYCIE CZĘŚCI ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH PRODUCENTOM ROLNYM Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama