reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej2)

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia:

1) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, które zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2009, str. 75).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności (Dz. U. poz. 1798), które na podstawie art. 1 pkt 20 lit. d ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 277) utraciło moc z dniem 30 marca 2015 r.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE RODZAJE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W ZAKŁADACH INŻYNIERII GENETYCZNEJ PRZEWIDZIANE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA MIKROORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMM)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 600)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE RODZAJE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W ZAKŁADACH INŻYNIERII GENETYCZNEJ PRZEWIDZIANE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA MIKROORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMM)

I. Środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności w warunkach laboratoryjnych

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMM

 

 

I

II

III

IV

1

Pomieszczenie: laboratorium: izolacja1)

Niewymagana

Niewymagana

Wymagana

Wymagana

2

Laboratorium dostosowane do fumigacji (dezynfekcji gazami lub parami)

Niewymagane

Niewymagane

Wymagane

Wymagane

Wyposażenie

3

Powierzchnie odporne na wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki odkażające oraz łatwe do czyszczenia

Wymagane (stół)

Wymagane (stół)

Wymagane (stół, podłoga)

Wymagane (stół, podłoga, ściany, sufit)

4

Wejście do laboratorium przez śluzę powietrzną2)

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie3)

Wymagane

5

Urządzenia utrzymujące podciśnienie

Niewymagane

Niewymagane

Wymagane z wyjątkami4)

Wymagane

6

Wprowadzanie

i wyprowadzanie

powietrza przez filtry HEPA5)

Niewymagane

Niewymagane

Wymagane filtry HEPA dla powietrza pobieranego z laboratorium, z wyjątkami4)

Wymagane filtry HEPA dla powietrza dostarczanego i pobieranego6)

7

Zaopatrzenie w komorę bezpiecznej pracy (stanowisko bezpieczeństwa mikrobiologicznego)

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

8

Autoklaw

Na miejscu

W budynku

W pomieszczeniu7)

W laboratorium

– przelotowy

z dwoma wejściami

System pracy

9

Ograniczony dostęp

Niewymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

10

Znak zagrożenia biologicznego na drzwiach

Niewymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

11

Szczególne środki kontroli rozprzestrzeniania się aerozoli

Niewymagany

Wymagana minimalizacja rozprzestrzeniania się aerozoli

Wymagane zapobieganie rozprzestrzenianiu się aerozoli

Wymagane zapobieganie rozprzestrzenianiu się aerozoli

12

Umywalki

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

13

Umywalki uruchamiane bez użycia rąk

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

Wymagane

14

Dezynfekcja rąk

Fakultatywnie

Wymagana

Wymagana

Wymagana

15

Prysznice

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

16

Odzież ochronna

Odpowiednia odzież ochronna

Odpowiednia odzież ochronna

Odpowiednia odzież ochronna (Fakultatywnie – obuwie)

Całkowita zmiana odzieży i obuwia przed wejściem i wyjściem

17

Rękawiczki

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

18

Konstrukcja laboratorium

pozwalająca na skuteczną

ochronę przed

potencjalnymi

przenosicielami

(np. owadami i gryzoniami)

Fakultatywnie

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Odpady

19

Dezaktywacja mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w wodzie z odpływu umywalek do mycia rąk, kratek ściekowych i pryszniców oraz z podobnych ścieków

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagana

20

Dezaktywacja

mikroorganizmów

genetycznie

zmodyfikowanych

w zakażonym materiale

i odpadach

Fakultatywnie

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Inne środki

21

Wyposażenie laboratorium we własny sprzęt

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

22

Okno do obserwacji lub podobne rozwiązanie, tak, aby pracownicy mogli być widoczni

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Wymagane

 

II. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności w szklarniach8) i fitotronach9)

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMM

 

 

I

II

III

IV

Budynek

1

Szklarnia

Niewymagana

Wymagana

Wymagana

Wymagana

Wyposażenie

2

Wejście przez wydzielone pomieszczenie z dwoma parami podwójnych zamykanych drzwi

Niewymagane

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Wymagane

3

Kontrola wypływu zanieczyszczonej wody

Niewymagana

Minimalizacja wypływu zanieczyszczonej wody10)

Zapobieganie wypływowi

Zapobieganie wypływowi

System pracy

4

Kontrolowanie obecności niepożądanych gatunków zwierząt, takich jak owady, gryzonie, stawonogi

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

5

Procedury stosowane przy przenoszeniu żywego materiału pomiędzy strefą ochronną szklarni lub fitotronu a laboratorium, umożliwiające kontrolę rozprzestrzeniania się mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

Minimalizacja

rozprzestrzenienia

się

mikroorganizmów

genetycznie

zmodyfikowanych

Minimalizacja

rozprzestrzenienia

się

mikroorganizmów

genetycznie

zmodyfikowanych

Zapobieganie rozprzestrzenienia

Zapobieganie rozprzestrzenienia

 

III. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności w pomieszczeniach dla zwierząt

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMM

 

 

I

II

III

IV

Wyposażenie

1

Izolacja budynków dla zwierząt11)

Fakultatywnie

Wymagana

Wymagana

Wymagana

2

Pomieszczenia dla zwierząt12) odseparowane zamykanymi drzwiami z zamkami

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

Wymagane

3

Pomieszczenia (w szczególności dla zwierząt) zaprojektowane tak, aby ułatwiać odkażanie (materiały wodoszczelne oraz łatwe do czyszczenia, klatki)

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

4

Podłoga i ściany łatwe do mycia

Fakultatywnie

Wymagane (podłoga)

Wymagane (podłoga i ściany)

Wymagane (podłoga i ściany)

5

Zwierzęta trzymane w odpowiednich zamkniętych pomieszczeniach, takich jak klatki, zagrody lub pojemniki

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Fakultatywnie

6

Filtry na izolatorach

lub w izolowanych pomieszczeniach13)

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

 

IV. Środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności innych niż laboratoryjne

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMM

 

 

I

II

III

IV

Ogólne

1

Żywe mikroorganizmy powinny być zamknięte w systemie, który odseparowuje proces od otoczenia (system zamknięty)

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

Wymagane

2

Kontrola gazów odlotowych z systemu zamkniętego

Niewymagana

Wymagana minimalizacja rozprzestrzenienia gazów odlotowych

Wymagane zapobieganie rozprzestrzenienia gazów odlotowych

Wymagane zapobieganie rozprzestrzenienia gazów odlotowych

3

Kontrola aerozoli podczas pobierania próbek, dodawania materiału do systemu zamkniętego lub przenoszenia materiału do innego systemu zamkniętego

Fakultatywnie

Wymagana minimalizacja rozprzestrzenienia aerozoli

Wymagane zapobieganie rozprzestrzenienia aerozoli

Wymagane zapobieganie rozprzestrzenienia aerozoli

4

Dezaktywacja mediów hodowlanych przed ich usunięciem z systemu zamkniętego

Fakultatywnie

Wymagana, przy użyciu wiarygodnych metod

Wymagana, przy użyciu wiarygodnych metod

Wymagana, przy użyciu wiarygodnych metod

5

Zamknięcia powinny być tak zaprojektowane, aby zminimalizować lub zapobiec uwolnieniu materiału hodowlanego

Nie ma

szczególnych

wymagań

Minimalizacja rozprzestrzenienia materiału hodowlanego

Zapobieganie rozprzestrzenienia materiału hodowlanego

Zapobieganie rozprzestrzenienia materiału hodowlanego

6

Obszar kontrolowany powinien być tak zaprojektowany, aby w nim pomieścić wszelkie odpływy z systemu zamkniętego

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

7

Uszczelnienie umożliwiające przeprowadzenie fumigacji

Niewymagane

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Wymagane

Wyposażenie

8

Wejście przez śluzę powietrzną

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

9

Powierzchnie odporne na wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki dezynfekujące oraz łatwe do czyszczenia

Wymagane (stół)

Wymagane (stół)

Wymagane (stół, podłoga)

Wymagane

(stół, podłoga, sufit,

ściany)

10

Szczególne środki do odpowiedniej wentylacji obszaru kontrolowanego w celu zminimalizowania zakażenia powietrza

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Fakultatywnie

Wymagane

11

Obszar kontrolowany powinien być utrzymywany w podciśnieniu w stosunku do bezpośredniego otoczenia

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

12

Powietrze wyprowadzane i wprowadzane do obszaru kontrolowanego powinno przechodzić przez filtry HEPA

Niewymagane

Niewymagane

Wymagane (dla powietrza wyprowadzanego; fakultatywnie dla powietrza wprowadzanego)

Wymagane (dla powietrza wyprowadzanego i wprowadzanego)

System pracy

13

Systemy zamknięte powinny znajdować się na obszarze kontrolowanym

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

Wymagane

14

Ograniczony dostęp

Niewymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

15

Umieszczenie znaków o zagrożeniu biologicznym

Niewymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

16

Personel powinien wziąć prysznic przed opuszczeniem obszaru kontrolowanego

Niewymagane

Niewymagane

Fakultatywnie

Wymagane

17

Personel powinien nosić odzież ochronną

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Całkowita zmiana odzieży przed wyjściem i wejściem

Odpady

18

Dezaktywacja mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w wodzie pochodzącej z odpływu umywalek, pryszniców oraz podobnych ścieków

Niewymagana

Niewymagana

Fakultatywnie

Wymagana

19

Dezaktywacja mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakażonych materiałach oraz odpadach stałych i ciekłych

Fakultatywnie

Wymagana

Wymagana

Wymagana

 

1) Izolacja: laboratorium jest odseparowane od innych pomieszczeń w tym samym budynku lub znajduje się w oddzielnym budynku.

2) Śluza powietrzna: wejście musi być zorganizowane przez śluzę powietrzną, która jest pomieszczeniem odizolowanym od laboratorium. Strona czysta śluzy powinna być odseparowana od strony ograniczonego wstępu prysznicami lub pomieszczeniem do zmiany odzieży i najlepiej z podwójnymi zamykanymi drzwiami.

3) Fakultatywnie: zastosowanie rozwiązania należy rozpatrzyć niezależnie w każdym przypadku na podstawie oceny ryzyka.

4) Dla czynności, przy których nie następuje przenoszenie drogą powietrzną.

5) Filtry HEPA: wydajne oczyszczanie powietrza z mikroskopijnych cząstek (High efficiency particulate air).

6) Przy pracy z wirusami niezatrzymywanymi przez filtry HEPA, przy odprowadzaniu powietrza z laboratorium konieczne są dodatkowe wymagania.

7) Przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur, pozwalających na bezpieczne przeniesienie materiału do autoklawu znajdującego się poza laboratorium i zapewniających równoważny stopień ochrony.

8) Stała konstrukcja ze ścianami, dachem, podłogą i jednolitym wodoszczelnym pokryciem, zlokalizowana w miejscu zabezpieczonym przed wpływem wód powierzchniowych, posiadająca samozamykające się drzwi z zamkami oraz zaprojektowana i używana głównie do uprawy roślin w kontrolowanym i chronionym środowisku.

9) Komora lub pomieszczenie zaprojektowane i używane głównie do uprawy roślin w kontrolowanym i chronionym środowisku.

10) Tam, gdzie może nastąpić przenoszenie przez glebę.

11) Budynek lub odseparowany obszar budynku zawierający urządzenia i inne pomieszczenia, takie jak w szczególności: szatnie, prysznice, autoklawy, pomieszczenia do przechowywania żywności.

12) Pomieszczenia zazwyczaj używane do trzymania zwierząt przeznaczone do utrzymania linii, rozmnażania lub doświadczeń albo też do wykonywania niewielkich interwencji chirurgicznych.

13) Przezroczyste boksy, gdzie przechowuje się małe zwierzęta w klatce lub też na zewnątrz klatki. W przypadku dużych zwierząt bardziej odpowiednie mogą być izolowane pomieszczenia.

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE RODZAJE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W ZAKŁADACH INŻYNIERII GENETYCZNEJ PRZEWIDZIANE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO)]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE RODZAJE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W ZAKŁADACH INŻYNIERII GENETYCZNEJ PRZEWIDZIANE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO)

I. Środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności w warunkach laboratoryjnych

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO

 

 

I

II

Wyposażenie

1

Powierzchnie odporne na wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki odkażające oraz łatwe do czyszczenia

Wymagane (stół)

Wymagane (stół)

2

Zaopatrzenie w komorę bezpiecznej pracy (stanowisko bezpieczeństwa mikrobiologicznego)

Niewymagane

Fakultatywnie

3

Autoklaw

Na miejscu

W budynku

System pracy

4

Ograniczony dostęp

Niewymagany

Wymagany

5

Znak zagrożenia biologicznego na drzwiach

Niewymagany

Wymagany

6

Szczególne środki kontroli rozprzestrzeniania się aerozoli

Niewymagany

Wymagana minimalizacja rozprzestrzeniania się aerozoli

7

Umywalki

Wymagane

Wymagane

8

Umywalki uruchamiane bez użycia rąk

Fakultatywnie

Wymagane

9

Dezynfekcja rąk

Fakultatywnie

Wymagana

10

Odzież ochronna

Odpowiednia odzież ochronna

Odpowiednia odzież ochronna

11

Rękawiczki

Niewymagane

Fakultatywnie

12

Konstrukcja laboratorium pozwalająca na skuteczną ochronę przed potencjalnymi przenosicielami (np. owadami i gryzoniami)

Fakultatywnie

Wymagana

Odpady

13

Dezaktywacja organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakażonym materiale i odpadach

Fakultatywnie

Wymagana

Inne środki

14

Okno do obserwacji lub podobne rozwiązanie, tak, aby pracownicy mogli być widoczni

Fakultatywnie

Fakultatywnie

 

II. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności w szklarniach1) i fitotronach2)

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO

 

 

I

II

Budynek

1

Szklarnia

Niewymagana

Wymagana

Wyposażenie

 

 

2

Wejście przez wydzielone pomieszczenie z dwoma parami podwójnych zamykanych drzwi

Niewymagane

Fakultatywnie

3

Kontrola wypływu zanieczyszczonej wody

Niewymagana

Minimalizacja wypływu zanieczyszczonej wody3)

System pracy

4

Kontrolowanie obecności niepożądanych gatunków zwierząt, takich jak owady, gryzonie, stawonogi

Wymagane

Wymagane

5

Procedury stosowane przy przenoszeniu żywego materiału pomiędzy strefą ochronną szklarni lub fitotronu a laboratorium, umożliwiające kontrolę rozprzestrzeniania się organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Minimalizacja rozprzestrzenienia się organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Minimalizacja rozprzestrzenienia się organizmów genetycznie zmodyfikowanych

 

III. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności w pomieszczeniach dla zwierząt

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO

 

 

I

II

Wyposażenie

1

Izolacja budynków dla zwierząt4)

Fakultatywnie

Wymagana

2

Pomieszczenia dla zwierząt5) odseparowane zamykanymi drzwiami z zamkami

Fakultatywnie

Wymagane

3

Pomieszczenia (w szczególności dla zwierząt) zaprojektowane tak, aby ułatwiać odkażanie (materiały wodoszczelne i łatwe do czyszczenia, klatki)

Fakultatywnie

Fakultatywnie

4

Podłoga i ściany łatwe do mycia

Fakultatywnie

Wymagane (podłoga)

5

Zwierzęta trzymane w odpowiednich zamkniętych pomieszczeniach, takich jak klatki, zagrody lub pojemniki

Fakultatywnie

Fakultatywnie

6

Filtry na izolatorach

lub w izolowanych pomieszczeniach6)

Niewymagane

Fakultatywnie

 

IV. Środki bezpieczeństwa wymagane podczas wykonywania czynności innych niż laboratoryjne

LP.

WYMAGANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

STOPIEŃ HERMETYCZNOŚCI ODPOWIADAJĄCY

KATEGORII ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO

 

 

I

II

Ogólne

1

Żywe organizmy powinny być zamknięte w systemie, który odseparowuje proces od otoczenia (system zamknięty)

Fakultatywnie

Wymagane

2

Kontrola gazów odlotowych z systemu zamkniętego

Niewymagana

Wymagana minimalizacja rozprzestrzenienia gazów odlotowych

3

Kontrola aerozoli podczas pobierania próbek, dodawania materiału do systemu zamkniętego lub przenoszenia materiału do innego systemu zamkniętego

Fakultatywnie

Wymagana minimalizacja rozprzestrzenienia aerozoli

4

Dezaktywacja mediów hodowlanych przed ich usunięciem z systemu zamkniętego

Fakultatywnie

Wymagana, przy użyciu wiarygodnych metod

5

Zamknięcia powinny być tak zaprojektowane, aby zminimalizować lub zapobiec uwolnieniu materiału hodowlanego

Nie ma szczególnych wymagań

Minimalizacja rozprzestrzenienia materiału hodowlanego

6

Obszar kontrolowany powinien być tak zaprojektowany, aby w nim pomieścić wszelkie odpływy z systemu zamkniętego

Fakultatywnie

Fakultatywnie

7

Uszczelnienie umożliwiające przeprowadzenie fumigacji

Niewymagane

Fakultatywnie

Wyposażenie

8

Powierzchnie odporne na wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki dezynfekujące oraz łatwe do czyszczenia

Wymagane (stół)

Wymagane (stół)

9

Szczególne środki do odpowiedniej wentylacji obszaru kontrolowanego w celu zminimalizowania zakażenia powietrza

Fakultatywnie

Fakultatywnie

System pracy

10

Systemy zamknięte powinny znajdować się na obszarze kontrolowanym

Niewymagane

Fakultatywnie

11

Ograniczony dostęp dla osób uprawnionych

Niewymagany

Wymagany

12

Umieszczenie znaków o zagrożeniu biologicznym

Niewymagane

Wymagane

13

Personel powinien nosić odzież ochronną

Wymagane

Wymagane

Odpady

14

Dezaktywacja organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakażonych materiałach oraz odpadach stałych i ciekłych

Fakultatywnie

Wymagana

 

1) Stała konstrukcja ze ścianami, dachem, podłogą i jednolitym wodoszczelnym pokryciem, zlokalizowana w miejscu zabezpieczonym przed wpływem wód powierzchniowych, posiadająca samozamykające się drzwi z zamkami oraz zaprojektowana i używana głównie do uprawy roślin w kontrolowanym i chronionym środowisku.

2) Komora lub pomieszczenie zaprojektowane i używane głównie do uprawy roślin w kontrolowanym i chronionym środowisku.

3) Tam, gdzie może nastąpić przenoszenie przez glebę.

4) Budynek lub odseparowany obszar budynku zawierający urządzenia i inne pomieszczenia, takie jak w szczególności: szatnie, prysznice, autoklawy, pomieszczenia do przechowywania żywności.

5) Pomieszczenia zazwyczaj używane do trzymania zwierząt przeznaczone do utrzymania linii, rozmnażania lub doświadczeń albo też do wykonywania niewielkich interwencji chirurgicznych.

6) Przezroczyste boksy, gdzie przechowuje się małe zwierzęta w klatce lub też na zewnątrz klatki. W przypadku dużych zwierząt bardziej odpowiednie mogą być izolowane pomieszczenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama