reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Utworzenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej]

Tworzy się Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

§ 2. [Zmiana nazwy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej]

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu otrzymuje nazwę „Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu”.

§ 3. [Rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 370 oraz z 2013 r. poz. 342) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa opolskie i śląskie;”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, obejmuje województwo małopolskie.”.

§ 4. [Wstąpienie w prawa i obowiązki Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej]

Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień, których podmiotem był Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej przejmuje Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie terytorialnego zasięgu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 5. [Przepis przejściowy]

[1] Sprawy wszczęte i niezakończone przez Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone na obszarze województwa małopolskiego przed dniem 16 maja 2016 r. są prowadzone przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 6. [Wejście w życie]

[2] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2016 r., z wyjątkiem § 2 i § 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437.

[1] § 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. poz. 662). Zmiana weszła w życie 16 maja 2016 r.

[2] § 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. poz. 662). Zmiana weszła w życie 16 maja 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama