reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Klasyfikacja mikroorganizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM]

Klasyfikację mikroorganizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Klasyfikacja organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMO]

Klasyfikację organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMO określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności (Dz. U. poz. 1798), które utraciło moc z dniem 30 marca 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 277).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA MIKROORGANIZMÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 kwietnia 2016 r. (poz. 624)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA MIKROORGANIZMÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMM

I. BAKTERIE

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Acinetobacter sp.

II

Actinobacillus actinoides

II

Actinobacillus actinomycetemcomitans

II

Actinobacillus lignieresii

II

Actinobacillus suis

II

Actinomadura madurae

II

Actinomadura pelletieri

II

Actinomyces bovis

II

Actinomyces israeli

II

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend) Conn.

II

Anaplasma marginale

I

Bacillus anthracis (Laseczka wąglika)

III

Bacterionema matruchotii

II

Bacteroides fragilis

II

Bartonella bacilliformis

II

Bordetella parapertussis

II

Bordetella pertussis

III

Borrelia spp.

II

Branhamella catarrhalis

II

Brucella abortus

II

Brucella melitensis

II

Brucella ovis

I

Brucella spp.

III

Brucella suis

II

Burkholderia mallei (Pałeczka nosacizny)

II

Campylobacter fetus subsp. venerealis

I

Campylobacter spp.

II

Cardiobacterium hominis

II

Chlamydia (inne szczepy)

III

Chlamydia psittaci (tylko szczepy ptasie)

III

Chlamydophila abortus

I

Chlamydophila psittaci

II

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.

III

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotthoff) Davis et al.

III

Clavibacter rathayi (Smith) Davis et al.

II

Clostridium botulinum

III

Clostridium difficile

III

Clostridium (inne gatunki z wyjątkiem szczepów patogennych lub uchodzących za takie)

II

Clostridium perfringens

III

Clostridium tetani

III

Corynebacterium diphteriae

II

Corynebacterium haemolyticum

II

Corynebacterium minutissimum

II

Corynebacterium pseudotuberculosis

II

Cowdria ruminantium

I

Coxiella burnetii

III

Curtobacterium flacumfaciens pv. oortii (Saalt. et Maas Gester.) Collins et Jones

II

Dermatophilus congolensis

I

Eikenella corrodens

II

Enterobacter cloacae

II

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

III

Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye

II

Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al.

II

Erwinia herbicola (Brown) Miller et al.

II

Erwinia rhapontici (Millard) Burkh.

II

Erwinia salicis (Day) Chester

II

Erysipelothrix rhusiopathie

II

Escherichia coli (wyłącznie szczepy patogenne)

II

Flavobacterium meningosepticum

II

Francisella tularensis

III

Gardnerella vaginalis

II

Haemophilus ducreyi

II

Haemophilus influenzae

II

Helicobacter pylori

II

Kingella kingae

II

Klebsiella oxytoca

II

Klebsiella ozaenae

II

Klebsiella pneumoniae

II

Klebsiella rhinoscleromatis

II

Legionella spp.

II

Leptospira interrogans

II

Listeria monocytogenes

II

Melissococcus pluton

I

Moraxella spp.

II

Mycobacterium africanum

III

Mycobacterium avium (Prątek ptasi)

I

Mycobacterium avium intracellulare

II

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Prątek Johnego)

I

Mycobacterium bovis (Prątek bydlęcy)

II

Mycobacterium bovis (z wyjątkiem szczepu BCG)

III

Mycobacterium chelonae

II

Mycobacterium fortuitum

II

Mycobacterium intracellulare

III

Mycobacterium kansasii

IV

Mycobacterium leprae

IV

Mycobacterium malmoense

III

Mycobacterium marinum

II

Mycobacterium microti

II

Mycobacterium paratuberculosis

II

Mycobacterium scrofulaceum

II

Mycobacterium shimoldei

II

Mycobacterium simiae

III

Mycobacterium szulgai

III

Mycobacterium tuberculosis

III

Mycobacterium ulcerans

II

Mycobacterium xenopi

III

Mycoplasma agalactiae

I

Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae

I

Mycoplasma gallisepticum

I

Mycoplasma meleagridis

I

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides

II

Mycoplasma pneumoniae

II

Mycoplasma synoviae

I

Neisseira gonorrhoeae

II

Neisseira meningitidis

II

Nocardia asteroides

II

Nocardia brasiliensis

II

Noguchia granulosis

II

Paenibacillus larvae subsp. larvae

II

Pasteurella multocida

I

Pasteurella spp.

II

Plesiomonas shigelloides

II

Pseudomona aeruginosa

II

Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp

II

Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr et Burkh.

II

Pseudomonas cepacia (Burkh.) Pallerani et Holmes

II

Pseudomonas corrugata (ex Scarlett et al.) Roberts et Scarlett

II

Pseudomonas gladioli pv. alliicola (Burkh.) Young, Dye et Wilkie

II

Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei)

II

Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei)

III

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan et al.

II

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (ex Smith) Gardan et al.

II

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

II

Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith et Bryan) Young, Dye et Wilkie

II

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye et Wilkie

II

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall

II

Pseudomonas syringae pv. tabaci (Wolf et Foster) Young, Dye et Wilkie

II

Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young, Dye et Wilkie

II

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

III

Renibacterium salmoninarum

II

Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow

II

Rickettsia prowazeki (i inne gatunki)

III

Rochalimaea quintana (Bartonella quintana)

II

Salmonella sp.

II

Salmonella spp.

II

Salmonella typhi

III

Serracia sp.

II

Shigella spp.

II

Staphylococcus aureus

II

Staphylococcus spp. (szczepy patogenne)

II

Streptobacillus moniliformis

II

Streptococcus pneumoniae

II

Streptococcus spp. (szczepy patogenne)

II

Streptomyces acidiscabies Lambert et Loria

II

Streptomyces scabies (ex Thaxter) Lambert et Loria

II

Taylorella equigenitalis

I

Treponema pallidum

II

Treponema pertenue

II

Vibrio cholerae (włącznie z El Tor)

III

Vibrio parahaemolyticus

II

Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al.

II

Xanthomonas axanopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

II

Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson

II

Xanthomonas campestris pv. juglandis (Pierce) Dye

II

Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Vauterin et al.

III

Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé

II

Yersinia enterocolitica

II

Yersinia pestis

III

Yersinia pseudotuberculosis

II

 

II. PASOŻYTY

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Acanthamoeba spp.

II

Angiostrongylus (Parastrongylus) spp.

II

Anisakis spp. i inne wywołujące anicakozę

II

Babesia bovis

I

Babesia caballi

I

Babesia divergens

II

Babesia equi

I

Babesia microti

II

Babesia spp.

II

Balamuthia mandrillaris

II

Balantidium coli

II

Blastocystis hominis

II

Cryptosporidium spp.

III

Cyclospora cayetanensis

II

Encephalitozoon spp.

II

Entamoeba histolytica

III

Entamoeba spp. i inne

II

Enterocytozoon bieneusi

II

Giardia intestinalis

III

Giardia lamblia

II

Haplosporidium costale

I

Ichthyophthirius multifillis

I

Inermicapsifer spp.

I

Iodameba buetschlii

I

Isospora belli

II

Leishmania sp.

I

Leishmania spp.

III

Marteilia refringens

I

Marteilia sydney

I

Micronema spp.

I

Naegleria australiensis

I

Naegleria fowleri

II

Nosema apis

I

Nosema spp.

I

Perkinsus marinus

I

Perkinsus olseni

I

Plasmodium falciparum

IV

Plasmodium spp. i inne

III

Pneumocystis carini

III

Sarcocystis spp.

II

Theileria annulata

I

Theileria parva

I

Toxoplasma gondi

III

Trachipleistophora hominis

I

Trichomonas vaginalis

II

Tritrichomonas foetus

I

Vittaforma corneae

I

 

III. GRZYBY

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Absidia corymbifera

II

Acanthostigma parasiticum (Hart.) Sacc.

II

Acremonium falciforme

II

Acremonium kiliense

II

Acremonium recifei

II

Alternaria alternata (Fr.) Keissler

II

Alternaria brassicae (Berk.) Bolle

II

Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltsch.

II

Alternaria chrysanthemi Simm. et Cros.

II

Alternaria cucumerina (Ellis et Everh.) Elliott

II

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko

II

Alternaria dianthi Stev. et Hall

II

Alternaria dianthicola Nergaard

II

Alternaria petroselini (Neer.) Simmons

II

Alternaria porri (Ellis) Ciferri

II

Alternaria radicina Meier et Drechsl.

II

Alternaria senecionis Neerg.

II

Alternaria solani Sorauer

II

Alternaria zinniae Pape

II

Apiognomonia errabunda (Rob.) van Höhn.

II

Armillaria borealis Marxmüller et Korhonen

II

Armillaria bulbosa (Barla) Kile et Watling

II

Armillaria cepistipes Velenovsky

II

Armillaria mellea (Vahl. ex Fries) Kummer

II

Armillaria obscura (Schaeff.) Herink

II

Ascochyta avenae (Petrak) Sprague et Johnson

II

Ascochyta caulicola Laubert

II

Ascochyta fabae Speg.

II

Ascochyta graminicola (Sacc.) Sprague et Johnson

II

Ascochyta piniperda Lind.

II

Ascochyta pisi Lib.

II

Ascochyta tritici Hori et Enj.

II

Aspergillus flavus

III

Aspergillus fumigatus

III

Aspergillus niger

III

Aspergillus niger v.Tieghem

II

Aspergillus terreus

II

Athelia rolfsi (Curzi) Tu et Kimbrough

II

Basidiobolus haptosporus

III

Bipolaris incurvata (Ch.Bernard) Alcorn

II

Bipolaris iridis (Oud.) Dickinson

II

Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorok.) Shoem.

II

Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) P.Karst.

II

Blastomyces dermatitidis

II

Blumeria graminis (DC) Speer

II

Blumeriella jaapi (Rehm) v.Arx

II

Botryosphaeria marconii (Cav.) Charles et Jenk

II

Botryosphaeria ribis Grossenb. et Duggar

II

Botryotinia draytoni (Dennis et Wakefield) Drayton

II

Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetz.

II

Botryotinia narcissicola (Gregory) Buchwald

II

Botryotinia polyblastis (Greg.) Buchw.

II

Botrytis aclada Fres.

II

Botrytis allii Munn.

II

Botrytis anthophila Bond.

II

Botrytis byssoidea Walk.

II

Botrytis croci Cooke

II

Botrytis elliptica (Berk.) Cooke

II

Botrytis fabae Sard.

II

Botrytis galanthina (Berk.et Br.) Sacc.

II

Botrytis hyacinthi Westerdijk et van Beyma

II

Botrytis squamosa Walk.

II

Botrytis tulipae (Lib.) Lind.

II

Candida albicans

II

Candida glabrata

II

Candida guilliermondii

II

Candida krusei

II

Candida parapsilosis

II

Candida pseudotropicalisi

III

Candida stellatoidea

III

Candida tropicalis

II

Cearatocystis fagacearum (Bretz) Hunt

II

Cearocystis coerulescens (Münch) baksh.

II

Cenangium ferruginosum Fr.

II

Ceratobasidium cereale Murray et Burpee

II

Ceratocystis coeruleum (Münch) Baksh.

II

Ceratocystis fimbriata (Ell. et Halst.) Davidson

II

Ceratocystis piceae

II

Ceratocystis pilifera (Fries) C.Moreau

II

Ceratocystis pini (Münch) Baksh.

II

Ceratocystis roboris

II

Ceratocystis valahicum Georgescu et al.

II

Cercospora beticola Sacc.

II

Cercospora handelii Bubák

II

Cercospora kikuchii (Mats. et Toma.) Gardner

II

Cercospora medicagiinis Ell. et Ev.

II

Cercospora ricinella Sacc. et Berk.

II

Cercospora sojina Hara

II

Cercospora zonata Winter

II

Chalara elegans Nag Raj et Kendr.

II

Chalara thielavioides (Peyr.) Nag Raj et Kendr.

II

Chlorosplenium aeruginosum (Oed.) de Not.

II

Chondrostereum purpureum (Fr.) Pouz.

II

Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger

II

Chrysomyxa ledi (Alb. et Schw.) de Bary

II

Cladosporium bantianum

II

Cladosporium carpophilum Thüm

II

Cladosporium carrionii

II

Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth.

II

Cladosporium fulvum Cooke

II

Cladosporium herbarum

II

Clasterosporium carpophilum Aderh.

II

Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

II

Coccidioides immitis

III

Cochliobolus setariae (Ito et Kurib.) Drech. ex Dastur

II

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Berk.

II

Colletotrichum acutatum Simmonds

II

Colletotrichum antirrhini Stew.

II

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl.

II

Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes

II

Colletotrichum crassipes (Speg.) v.Arx

II

Colletotrichum dematium (Pers.) Grove

II

Colletotrichum lini (Westend) Toch.

II

Colletotrichum orbiculare (Berk. et Mont.) v.Arx

II

Colletotrichum trichellum (Fr.) Duke

II

Colletotrichum trifolii Bain et Essary

II

Colletotrichum violae tricoloris Smith

II

Colpoma quercinum (Fr.) Wallr.

II

Conidiobolus coronatus

II

Coniophora puteana (Fr.) P.Karsten

II

Coniothyrium hellebori Cook et Massee

II

Coniothyrium wernsdorffiae Laubert

II

Cronartium cerebrum Hodg. et Long.

II

Cronartium commandrae Peck

II

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint.

II

Cronartium harknessii (Moore) Meinecke

II

Cronartium ribicola J.C.Fischer

II

Cryptococcus neoformans

III

Cryptodiaporthae populea (Sacc.) Butin

II

Cryptosporella umbrina (Jenk.) Jenk. et Wehm.

II

Cunnighamella elegans

II

Curvularia lunata

II

Cycloneusma minus (Butin) di Cosmo

II

Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten

II

Cymadothea trifolii (Pers.) Wolf

II

Daedalea quercina (L. ex Fr.) Pilát

II

Dermatea carpinea (Pers.) Rehm.

II

Deuterophoma tracheiphila Peri

II

Diaporthe perniciosa March.

II

Diaporthe woodii Punith.

II

Didymella applanata (Niessl.) Sacc.

II

Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm

II

Didymella fabae Jellis et Punith.

II

Didymella ligulicola (Baker et al.) v.Arx

II

Didymella lycopersici Kleb.

II

Diplocarpon earliana (Ellis et Ev.) Wolf.

II

Diplocarpon rosae (Lib.) Wolf.

II

Diplocarpon soraueri (Kleb.) Nannf.

II

Discula brunneo-tingens Meyer

II

Discula pinicola (Naum.) Petrak

II

Dothichiza populea Sacc. et Briard

II

Dothidella ulmi (Duv.) Wint.

II

Drechslera cactivora (Petr.) M.B. Ellis

II

Drechslera poae (Baudys) Shoem.

II

Drepanopeziza populi-albae (Kleb.) Nannf.

II

Drepanopeziza populorum (Desm) van Höhn

II

Drepanopeziza punctiformis Gremmen

II

Drepanopeziza ribis (Kleb.) Petrak

II

Elsinoe ampelina Shear

II

Elsinoe rosarum Jenk. et Bitanc.

II

Elsinoe veneta (Burkh.) Jenk.

II

Emmonsia parva

II

Emmonsia parva var. crescens

II

Endocronartium harknessii (Moore) Hiratsuka

II

Endocronartium pini (Pers.) Hiratsuka

II

Endothia parasitica (Murr.) A. et A.

II

Entyloma calendulae (Oud.) de Bary

II

Entyloma compositarum Farlow

II

Entyloma dactylidis (Pass.) Cif.

II

Entyloma dahliae Sydow

II

Entyloma fuscum Schroeter

II

Epichloë typhina Tul.

II

Epidermophyton floccosum

II

Erysiphe cichoracearum DC et Mérat

II

Erysiphe communis (Wallr.) Link.

II

Erysiphe heraclei DC

II

Erysiphe knautiae Duby

II

Erysiphe martii Lév.

II

Erysiphe pisi DC

II

Erysiphe polygoni DC.

II

Erysiphe ranunculi Grev.

II

Erysiphe trifolii Grev.

II

Exobasidium japonicum Shirai

II

Exobasidium vaccinii Woron.

II

Exophiala dermitidis

II

Exophiala jeanselmei

II

Exophiala richardsiae

II

Exophiala spinifera

II

Exophiala werneckii

II

Fibroporia vaillantii (DC ex Fr.) Parm.

II

Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr.

II

Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx.

II

Fomitopsis pinicola (Schwartz ex Fr.) P.Karsten

II

Fonsecaea pedrosoi

II

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

II

Fusarium culmorum (W.G.Smith) Sacc.

II

Fusarium graminearum Schwabe

II

Fusarium lateritum Nees

II

Fusarium negundi Sherb.

II

Fusarium oxysporum

II

Fusarium oxysporum Schlecht

II

Fusarium poae (Peck) Wollenw.

II

Fusarium roseum (Link.) Sn. et.H.

II

Fusarium solani

II

Fusarium solani (Mart.) Sacc.

II

Fusarium subglutinans (Wollenw. et Reink.) Nelson et al.

II

Fusarium sulphureum Schlecht

II

Gaeumannomyces graminis (Sacc.) v.Arx et Olivier

II

Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat.

II

Ganoderma lucidum (W.Cart.ex Fr.) P.Karst.

II

Geotrichum candidum

II

Gibberella avenacea Cook

II

Gibberella pullicaris (Fr.) Sacc.

II

Gibberella subglutinans (Edwards) Nelson et al.

II

Gibberella zeae (Schwabe) Petch.

II

Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) P.Karsten

II

Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) P.Karst.

II

Gloeosporium fagi (Desm. et Rob.) West

II

Gloeosporium populi-albae Desm.

II

Gloeosporium tremulae (Lib.) Pass.

II

Gloeotinia temulenta (Prill. et Del.) Wilson et al.

II

Glomerella cingulata (Stonem) Spauld. et Schrenk

II

Glomerella graminicola Politis

II

Gnomonia arythrostoma (Pers. ex Fr.) Auersw.

II

Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not.

II

Godronia cassandrae Peck.

II

Guignardia rhodorae (Cooke) Davis

II

Gymnosporangium amelanchieris E.Fisch.

II

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC

II

Gymnosporangium confusum Plwor.

II

Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart.

II

Gymnosporangium sabinae (Dicson) Winter

II

Gymnosporangium torminali-juniperinum E.Fisch.

II

Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat.

II

Hendersonula toruloidea

II

Hericium erinaceus (Bull. ex Fr.) Pers.

II

Herpotrichia juniperi (Duby) Petrak

II

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

II

Heterosporium phlei Greg.

II

Hirschioporus abietinus (Dick. ex Fr.) Donk

II

Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb. ex Fr.) Donk

II

Histoplasma farciminosum

I

Histoplasma spp.

III

Hymenichaete rubiginisa (Dicks. ex Fr.) Lév.

II

Hypoderma desmazieri Duby

II

Hypodermella laricis Tub.

II

Hysterographium fraxini (Pers.) de Not.

II

Innotus obliquus (Pers. ex Fr.) Pil.

II

Innotus radiatus (Sow. ex Fr.) Quél.

II

Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murrill.

II

Kabatiella caulivora (Kirchn.) Karak.

II

Kabatiella lini (Laff.) Karak.

II

Kabatiella zeae Nirata et Hiratsuka

II

Keithia tsugae (Farl.) Dur.

II

Lachnellula occidentalis (Hahn et Ayers) Dharen

II

Lachnellula willkommii (Hahn et Ayers) Dharen

II

Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murr.

II

Laetisaria fuciformis (McAlp.) Burdsall

II

Lentinus lepideus Fr.

II

Leptographium lundbergii Lag. et Mel.

II

Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacc.

II

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not.

II

Leptosphaeria obtusispora Speg.

II

Leptosphaeria senegalensis

II

Leptosphaerulina trifolii (Rostrup) Petrak

II

Leucostoma cincta (Fr.) van Höhn

II

Leucostoma persooni (Nit.) van Höhn

II

Limonomyces roseipellis Stalpers et Loerakker

II

Lophodermella sulcigena (Rostr.) Höhn

II

Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitz

II

Lophodermium macrosporum (Hart.) Rehm

II

Lophodermium nervisequum (DC) Rehm.

II

Lophodermium piceae (Fckl.) v.Höhn

II

Lophodermium pinastri (Shrad.) Chéval

II

Lophodermium pini-excelsae Ahmad

II

Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar

II

Lophodermium staleyi Minter

II

Madurella mycetomi

II

Malassezia furfur

II

Marasmius oreades (Bolt.) Fr.

II

Melampsora allii-populina Kleb.

II

Melampsora allii-salicis albae Kleb.

II

Melampsora amygdalinae Kleb.

II

Melampsora larici-caprearum Kleb.

II

Melampsora larici-epiteae Kleb.

II

Melampsora larici-pentandrae Kleb.

II

Melampsora larici-populina Kleb.

II

Melampsora larici-tremulae Kleb.

II

Melampsora lini (Ehrenb.) Desm.

II

Melampsora magnusiana Wagn.

II

Melampsora pinitorqua Rostr.

II

Melampsora ribesii-purpureae Kleb.

II

Melampsora ribesii-viminalis Kleb.

II

Melampsora rostrupii Wagn.

II

Melampsorella caryophyllacearum (Link.) Schroet.

II

Melampsoridium betulinum (Desm.) Kleb.

II

Melamspora caprearum Thüm.

II

Meria laricis Vuill.

II

Microdochium bolleyi (Sprague) de Hoog

II

Microdochium nivale Samuels et Hallett

II

Microsphaera alphitoides Griff. et Maublanc

II

Microsphaera begoniae Silvanesan

II

Microsphaera berberidis (DC) Lév.

II

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lév.

II

Microsphaera hypophylla Nevodowskij

II

Microsporum audouinii

II

Microsporum canis

II

Microsporum gypseum

II

Microsporum spp.

II

Milesia kriegeriana (Magn.) Magn.

II

Milsia blechni (P. et H.Sydow) P. et H.Sydow

II

Mollisia yallundae Wallwork et Spooner

II

Monilinia coryli (Schellenb.) Honey

II

Monilinia fructigena (Aderh. et Ruhl) Honey

II

Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey

II

Monographella nivalis (Schaff.) Müller

II

Mucor hiemalis

II

Mucor mucedo

II

Mucor racemosus

II

Mucor stolonifer

II

Mucronoporus circinatus (Fr.) Ell. et Ev.

II

Mycorellosiella concors (Casp.) Deighton

II

Mycosphaerella cannabis Bche.

II

Mycosphaerella dianthi (Burt.) Jorst.

II

Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind.

II

Mycosphaerella graminicola (Fuck) Schröt.

II

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito, Sato et Ota.

II

Mycosphaerella laricina Hartig.

II

Mycosphaerella ligulicola Baker, Dimock et Davis

II

Mycosphaerella linorum (Wr.) Garcia Rada

III

Mycosphaerella macrospora (Kleb.) Jorst.

II

Mycosphaerella pinodes (Berk. et Blox.) Vester.

II

Mycosphaerella pyri (Auersw.) Boerema

II

Mycosphaerella ribis (Fuck.) Kleb.

II

Mycosphaerella rosicola (Pass.) Davis

II

Mycosphaerella rubi (West.) Roark

II

Mycosphaerella sentina (Fr.) Schroet.

II

Mycosphaerella ulmi Kleb.

II

Nectria cinnabarina (Tode) Fr.

II

Nectria coccinea (Pers. ex Fr.) Fr.

II

Nectria cucurbitula (Tode ex Fr.) Fr.

II

Nectria ditissima Tul.

II

Nectria galligena Bres.

II

Nectria haematococca Ber. et Br.

II

Nectria radicicola Gerlach et Nilsson

II

Neotestudina rosatii

II

Oidium chrysanthemi Rabenh.

II

Oidium cyclaminis Wenzl

II

Oidium dianthi Jacz.

II

Oidium hortensiae Joerst

II

Oidium kalanchoe Lustner

II

Oidium lini Bond.

II

Oidium lycopersici

II

Olpidium brassicae (Woron.) Dangeard

II

Olpidium radicale Schwartz et Cook

II

Olpidium trifolii (Pass.) Schröt.

II

Ophiostoma novo-ulmi Brasier

II

Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.

II

Oremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet

II

Ovularia pusilla (Ung.) Sacc. et D.Sacc.

II

Ovulinia azaleae Weiss

II

Paracoccidioidies brasiliensis

III

Paxillus panuoides (Fr.) Fr.

II

Penicillium expansum Thom.

II

Penicillium marneffei

II

Penicillium roseum Link.

II

Penicillium verrucosum var. cyclopium (West.) Samson et al.

II

Pestalozzia funerea Desm.

II

Pestalozzia hartigi Tub.

II

Pezicula alba Gunthrie

II

Pezicula corticola Nannf.

II

Pezicula livida (Berk. et Br.) Rehm

II

Pezicula malicorticis Nannf.

II

Phacidiella coniferarum Hahn

II

Phaeocryptopus gaeumannii (Rhode) Petrak

II

Phaeosphaeria avenaria (Weber) O.Erikss.

II

Phaeosphaeria eustoma (Fuckel) L. Holm

II

Phaeosphaeria nodorum (E.Müller) Hedjaroude

II

Phellinus hartigii (All. et Schn.) Bond.

II

Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quél.

II

Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pilát

II

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire

II

Phialophora cinerescens (Wr.) v.Beyma

II

Phlebia gigantea (Fr. ex Fr.) Donk

II

Pholiota adiposa (Fr.) Quél.

II

Phoma chrysanthemicola Hollós

II

Phoma exigua Desm.

II

Phoma lineolata Desm.

II

Phoma narcissi (Aderh.) Boerema et al.

II

Phoma pinodella (Jones) Morgan-Jones et Burch.

II

Phoma poolensis Taub.

II

Phomopsis abietina (Hart.) Wils. et Hahn

II

Phomopsis pseudotsugae Wilson

II

Phomopsis quercella Died.

II

Phomopsis sclerotioides van Kest.

II

Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc.

II

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht.

II

Phragmidium rubi-idaei (DC) Karst.

II

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint.

II

Phsalospora obtusa (Schw.) Cooke

II

Phyllachora graminis (Pers.) Nits

II

Phyllactinia fraxini (DC) Homma

II

Phyllactinia guttata (Wallr. et Fr.) Lév.

II

Phyllosticta antirrhini Sydow

II

Phyllosticta hedericola Dur. et Mont.

II

Phyllosticta humuli Sacc. et Speg.

II

Phyllosticta populina Sacc.

II

Phyllosticta populorum Sacc. et Roum.

II

Phyllosticta salicina Kab.

II

Phyllosticta tiliae Sacc. et Speg.

II

Phyllosticta ulmicola Sacc.

II

Physalospora miyabeana Fukushi

II

Piedraia hortai

II

Piptoporus betulinus (Bull. et Fr.) P.Karst.

II

Pleospora bjoerlingii Byford

II

Pleospora calvescens (Fr.) Tul.

II

Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh.

II

Pleospora papaveracea (de Not.) Sacc.

II

Pleospora platanoides Kab. et Bub.

II

Pleurotus mitis (Pers. ex Fr.) Quél.

II

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél.

II

Pleurotus ulmarius (Bull. ex Fr.) Kumm.

II

Pneumocystis carini

III

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm.

II

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary

II

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.

II

Polystigma rubrum (Pers.) DC

II

Pseidopeziza jonestii Nannf.

II

Pseudallescheria boydii

II

Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton

II

Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc.

II

Pseudopeziza meliloti Sydow

II

Pseudopeziza trifolii (Biv.-Bern. ex Fr.) Fuck.

II

Puccinia antirrhini Diet. et Holw.

II

Puccinia arenariae (Schum.) Winter

II

Puccinia asparagi DC.

II

Puccinia bromina Eriks.

II

Puccinia chrysanthemi Roze

II

Puccinia coronata Corda

II

Puccinia graminis Pers.

II

Puccinia helianthi Schw.

II

Puccinia hordei Otth.

II

Puccinia horiana P.Henn.

II

Puccinia malvacearum Berteloni

II

Puccinia megallhaenica Peyr.

II

Puccinia perplexans Plowr.

II

Puccinia persistens Plowr.

II

Puccinia poae-nemoralis Otth.

II

Puccinia poarum Niels.

II

Puccinia porri (Sowerby)Winter

II

Puccinia recondita Rob. ex Desm.

II

Puccinia ribesi-caricis Kleb.

II

Puccinia ribis DC.

II

Puccinia sorghi Schw.

II

Puccinia striiformis Westend.

II

Pucciniastrum areolatum (Fr.) Otth.

II

Pucciniastrum goeppertianum (Kühn) Kleb.

II

Pullularia pullulans (de Bary) Berkh.

II

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) P.Karst.

II

Pyrenochaeta lycopersici Schneider et Gerlach

II

Pyrenochaeta rommeroi

II

Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz

II

Pyrenophora avenae Ito et Kuribayashi

II

Pyrenophora bromi (Died.) Drechs.

II

Pyrenophora dictyoides Paul et Parlb.

II

Pyrenophora graminea Ito et Kuribayashi

II

Pyrenophora lolii Dow.

II

Pyrenophora teres (Died.) Drechsl.

II

Pyrenophora tritici repentis (Died.) Drechsl.

II

Ramularia alba (Dowson) Nannf.

II

Ramularia beticola Fautr. et Lamb.

II

Ramularia macrospora Fresh.

II

Rhabdocline pseudotsugae Syd.

II

Rhizina undulata Fr.

II

Rhizoctonia carotae Rader

II

Rhizoctonia tuliparum Whetzel et Arthur

II

Rhizomucor pusillus

II

Rhizopus microsporus

II

Rhizopus oryzae Went et Prins. Geerl.

II

Rhizopus stolonifer (Ehrenb. ex Fr.) Lind.

II

Rhizosphaera kalkhoffii Bub.

II

Rhynchosporium orthosporum Caldwell

II

Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis

II

Rhytisma acerinum (Pers.) Fries

II

Rhytisma amphigenum Wallr.

II

Rhytisma pseudoplatani Müller

II

Rhytisma punctatum (Pers.) Fr.

II

Rhytisma rubri Des.

II

Rhytisma salicinum (Pers.) Fries

II

Rosellinia necatrix Prill

II

Rosellinia quercina Hartig

II

Schizophyllum commune Fr.

II

Schizothyrium pomi (Mont.) v.Arx

II

Sclerophoma pythiophila (Corda) v.Höhn

II

Sclerotinia betulae Woron.

II

Sclerotinia bulborum (Wakker) Rehm

II

Sclerotinia delphinii Welch

II

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

II

Sclerotinia trifoliorum Eriksson var. trifoliorum

II

Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuck.

II

Sclerotium cepivorum Berk.

II

Sclerotium delphinii Welch

II

Sclerotium perniciosum v.Slog. et K.S.Thomas

II

Sclerotium rhizodes Auersw.

II

Sclerotium wakkeri Boerema et Posthumus

II

Septoria albopunctata Cooke

II

Septoria anthurii Kotth.

II

Septoria apiicola Speg.

II

Septoria azaleae Vogl.

II

Septoria betae West.

II

Septoria cannabis Sacc.

II

Septoria chrysanthemella Sacc.

II

Septoria cucurbitacearum Sacc.

II

Septoria gladioli Pass.

II

Septoria glycines Hemmi

II

Septoria helianthi Ell. et Kell.

II

Septoria hydrangea Bizz.

II

Septoria leucanthemi Sacc. et Speg.

II

Septoria lycopersici Speg.

II

Septoria obesa Sydow

II

Septoria petroselini (Lib.) Desm.

II

Septoria secalis Prill. et Delacr.

II

Septotinia podophyllina Whetzel

II

Serpula lacrymans (Wulf. ex Fr.) Schroet.

II

Setosphaeria rostrata Leonard

II

Spaerotheca pannosa (Wallr.) Lév.

II

Sparassis crispa (Wulf. ex Fr.) Fr.

II

Sphacelotheca panici-miliacei (Pers.) Bub.

II

Sphaerotheca erigerontis-canadensis (Lév.) Junell

II

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht. ex Fr.) Pollacci

II

Sphaerotheca humuli (DC) Burrill

II

Sphaerotheca macularis (Wallr.) Lind.

II

Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk.

II

Sporothrix schenckii

II

Stereum rugosum (Pers. ex Fr.) Fr.

II

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr.

II

Stromatinia gladioli (Drayt.) Whetzel

II

Stromatinia pseudotuberosa Rehm

II

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

III

Taphrina acerina

II

Taphrina alni (Berk. et Br.) Gjaerum

II

Taphrina aurea (Pers.) Fries

II

Taphrina betulae (Fuck) Johans.

II

Taphrina betulina Rostr.

II

Taphrina carpini (Rostr.) Johans.

II

Taphrina cerasi (Fuck.) Sadeb.

II

Taphrina crataegi Sadeb.

II

Taphrina deformans (Berk.) Tul.

II

Taphrina epiphylla (Sadeb) Sacc.

II

Taphrina insititiae (Sadeb.) Johans.

II

Taphrina johansoni Sadeb.

II

Taphrina populina Fr.

II

Taphrina pruni (Fuck.) Tul.

II

Taphrina rhizophora Johans.

II

Taphrina sadebeckii Johans.

II

Taphrina tosquinetii (West.) Magn.

II

Taphrina ulmi (Fuck.) Johans.

II

Taphroina bullata (Berk.) Tul.

II

Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk.

II

Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferr.

II

Tilletia caries (DC) Tul.

II

Tilletia controversa Kühn.

III

Tilletia laevis Kühn.

II

Tilletia secalis (Corda) Koern.

II

Torulopsis glabrata

II

Trametes confragosa (Bolt. ex Fr.) Jorstad

II

Trametes hirsuta (Wulf et Fr.) Pil.

II

Trametes pini (Thors. et Fr.) Fr.

II

Trametes versicolor (L. et Fr.) Pil.

II

Tranzschelia pruni spinosae (Pers.) Diet.

II

Trichophyton mentagrophytes

II

Trichophyton rubrum

II

Trichophyton schoenleinii

II

Trichophyton tonsurans

II

Trichophyton verrucosum

II

Trichophyton violaceum

II

Trichosporon beigelii

II

Trichosporon spp.

II

Typhula incarnata Lasch.

II

Typhula ishikariensis Imai

II

Typhula variabilis Riess

II

Uncinula adunca (Wallr. et Fr.) Lév.

II

Uncinula aspera Doidge

II

Uncinula bicornis (Wallr. et Fr.) Lév.

II

Uncinula necator (Schw.) Burrill

II

Uncinula tulasnei (DC) Fuck.

II

Urocystis agropyri (Preuss) Fisch. v.Waldh.

II

Urocystis arrhenatheri (Kupr.) Savul.

II

Urocystis cepulae Frost.

II

Urocystis colchici (Schlecht.) Rabenh.

II

Urocystis gladiolicola Ains.

II

Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.

II

Urocystis ulei Magn.

II

Uromyces croci Cooke

II

Uromyces dactylidis Otth.

II

Uromyces dianthi (Pers.) Niessl.

II

Uromyces ervi (Wallr.) West.

II

Uromyces fabae (Grev.) de Bary

II

Uromyces festucae H. et P. Syd.

II

Uromyces fischeri-eduardi Magn.

II

Uromyces flectens Lagerh.

II

Uromyces lupinicolus Bubák

II

Uromyces minor Schröt.

II

Uromyces phaseoli (Pers.) Winter

II

Uromyces poae Rabenh.

II

Uromyces renovatus Sydow

II

Uromyces striatus Schröt.

II

Uromyces trifolii Hedw.

II

Uromyces trifolii-hybridi Paul

II

Uromyces trifolii-repentis Cast.

II

Uromyces viciae-craccae Const.

II

Ustilago avenae (Pers.) Rostr.

II

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.

II

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr.

II

Ustilago levis (Kell. et Swingle) Magn.

II

Ustilago maydis (DC) Corda

II

Ustilago nuda (Jens.) Rostr.

II

Ustilago perennans Rostr.

II

Ustilago striiformis (West.) Niessl.

II

Ustilago tritici (Pers.) Rostr.

II

Ustilago violacea (Pers.) Roussel

II

Valsa ambiens (Pers.) Fr.

II

Valsa malicola Urban

II

Valsa nivea (Pers.) Fr.

II

Valsa sordida Nitschke.

II

Venturia cerasi (Fuck.) Sadeb.

II

Venturia chlorospora (Ces.) Karst.

II

Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.

II

Venturia macularis (Fr.) Müller et v.Arx

II

Venturia pirina Aderh.

II

Venturia populina (Vuill.) Fabr.

II

Venturia saliciperda Nüesch

II

Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.

II

Verticillium dahliae Kleb.

II

Verticillium glaucum Bon.

II

Xylobolus frustulatus (Pers. ex Fr.) P.Karsten

II

 

IV. WIRUSY

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Abras

II

Abu Hammad

II

Acado

II

Acara

II

Adenowirusy

II

Aguacate

II

AHC

II

Aino

III

Akanabe

III

Alcelaphine herpesvirus typ 1

I

Alfalfa mosaic virus (wirus mozaiki lucerny)

II

Alfavirus

II

Alfuy

II

Almpiwar

II

Amapari

II

American plum line pattern virus (amerykański wirus wstęgowej mozaiki śliwy)

III

Ananindeua

II

Anatid herpesvirus typ 1

I

Andean potato latent virus (andyjski utajony wirus ziemniaka)

III

Andean potato mottle virus (andyjski wirus pstrości ziemniaka)

III

Anhanga

II

Anhembi

II

Anopheles A

II

Anopheles B

II

Apeu

II

Apoi

II

Apple chlorotic leaf spot virus (wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni)

II

Apple mosaic virus (wirus mozaiki jabłoni)

II

Apple stem grooving virus (wirus żłobkowatości pnia jabłoni)

II

Arabis mosaic virus (wirus mozaiki gęsiówki)

II

Aride

II

Arkonam

II

Aroa

II

Aruac

II

Arumowoi

II

Aura

II

Avalon

II

Babahoyo

II

Bagaza

II

Bahig

II

Bakau

II

Baku

II

Bandia

II

Bangoran

II

Bangui

II

Banna

III

Banzi

II

Barley mild mosaic virus (wirus łagodnej mozaiki jęczmienia)

II

Barley stripe mosaic virus (wirus pasiastej mozaiki jęczmienia)

II

Barley yellow dwarf virus (wirus żółtej karłowatości jęczmienia)

II

Barley yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki jęczmienia)

II

Barmah Forest

II

Barur

II

Batai

II

Batama

II

Bauline

II

Bean common mosaic virus (wirus zwykłej mozaiki fasoli)

II

Bean pod mottle virus (wirus pstrości strąków fasoli)

III

Bean yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki fasoli)

II

Bebaru

II

Beet curly top virus (wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka)

III

Beet leaf curl virus (wirus kędzierzawki liści buraka)

II

Beet mild yellowing virus (wirus łagodnej żółtaczki buraka)

II

Beet necrotic yellow vein virus (wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka)

III

Beet pseudoyellows virus (wirus pseudożółtaczki buraka)

II

Beet western yellows virus (wirus zachodniej żótaczki buraka)

II

Beet yellows virus (wirus żółtaczki buraka)

II

Belmont

II

Benevides

II

Benfica

II

Berlioga

II

Bhanja

III

Bimiti

II

Birao

II

Blackcurrent reversion associated virus (wirus rewersji porzeczki czarnej)

III

Blueberry shoestring virus (wirus nitkowatości borówki wysokiej)

II

Bluetongue

II

Boraceia

II

Botambi

II

Boteke

II

Bouboui

II

Broad bean true mosaic virus (wirus prawdziwej mozaiki bobiku)

II

Broad bean wilt virus (wirus więdnięcia bobiku)

II

Brome mosaic virus (wirus mozaiki stokłosy)

II

Bujaru

II

Bunyamwera

II

Bunyip Creck

II

Burg El Arab

II

Bushbush

II

Bussuquara

II

Buttonwillow

II

Bwamba

II

Cacao

II

Cache Valley

II

Caimito

II

California enc.

II

Calovo

II

Candiru

II

Cape Wrath

II

Capim

II

Caraparu

II

Carey Island

II

Carnation etched ring virus (wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka)

II

Carnation mottle virus (wirus pstrości goździka)

II

Carnation necrotic fleck virus (wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka)

II

Carnation ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości goździka)

II

Carrot mottle virus (wirus pstrości marchwi)

II

Catu

II

Cauliflower mosaic virus (wirus mozaiki kalafiora)

II

Chaco

II

Chagres

II

Chandipura

II

Changuinola

II

Charleville

II

Chenuda

II

Cherry leaf roll virus (wirus liściozwoju czereśni)

II

Cherry rasp.leaf virus (wirus szorstkości liści czereśni)

III

Chikungunya

III

Chilibre

II

Chobar gorge

II

Chrysanthemum virus B (wirus B chryzantemy)

II

Citrus leaf rugose virus (wirus szorstkości liści cytrusowych)

III

Citrus tristeza virus (wirus tristeza cytrusowych)

II

Citrus variegation virus (wirus różnobarwności cytrusowych)

III

Clo Mor

II

Cocal

III

Colorado tick fever (gorączki kleszczowej Kolorado)

II

Corriparta

II

Cotia

II

Cowbone Ridge

II

Coxsackie

II

CsiroVillage

II

Cucumber mosaic virus (wirus mozaiki ogórka)

II

Cuiaba

II

Cymbidium mosaic virus (wirus mozaiki cymbidium)

II

Cytomegalii

II

D'Aguilar

II

Dahlia mosaic virus (wirus mozaiki dalii)

II

Dakar Bat

II

Dengue-1

II

Dengue-2

II

Dengue-3

II

Dengue-4

II

Dera Ghazi Khan

II

Dhori

III

Dobrava Belgrade

III

Dugbe

III

East Equine Encephalitis (wirus wschodniego końskiego zapalenia mózgu)

II

Ebola

IV

Echo

II

Edge Hill

II

Entebbe Bat

II

Enterowirus świń typ 1

II

Ep. Hem. Disease

II

Epsteina-Barr

II

Erve

II

Eubenangee

II

Everglades

III

Eyach

II

Flanders

II

Flexial

III

Fort Morgan

II

Freesia leaf necrosis virus (wirus nekrozy liści frezji)

II

Freesia mosaic virus (wirus mozaiki frezji)

II

Frijoles

II

Gamboa

II

Gan Gan

II

Garlic latent virus (utajony wirus czosnku)

II

Garlic mosaic virus (wirus mozaiki czosnku)

II

Germiston

III

Getah

III

Gomoka

II

Gossas

II

Grapevine Algerian latent virus (algierski utajony wirus winorośli)

II

Grapevine Bulgarian latent virus (bułgarski utajony wirus winorośli)

III

Grapevine chrome mosaic virus (wirus chromowej mozaiki winorośli)

II

Grapevine fanleaf virus (wirus wachlarzowatości liści winorośli)

II

Grapevine leafroll-associated virus (wirus liściozwoju winorośli)

II

Grapevine Tunisian ringspot virus (tunezyjski wirus pierścieniowej plamistości winorośli)

III

Grapevine virus A (wirus A winorośli)

II

Great Island

II

Guajara

II

Guama

II

Guanarito

IV

Guaratuba

II

Guaroa

II

Gumbo Limbo

II

Hantaan

III

Hart Park

II

Hazara

IV

Hendra i hendrapodobne

III

Herpes B (małpi herpes wirus typ B)

III

Herpes simplex 1 (wirus opryszczki typu 1)

II

Herpes simplex 2 (wirus opryszczki typu 2)

II

Herpeswirus bydła typ 1

I

Herpeswirus koni typ 1

I

Herpeswirus koni typ 4

I

Herpeswirus kur typ 1

I

Herpeswirus kur typ 2

I

Herpeswirus owiec typ 2

I

Herpeswirus świń typ 1 (wirus choroby Aujeszkyego)

I

Highlands J.

II

HIV 1 i 2 (ludzki wirus nabytego niedoboru odporności typu 1 i 2)

III

Hop latent virus (utajony wirus chmielu)

II

HTLV 1 i 2 (ludzki wirus limfotropowy komórek T typu 1 i 2)

III

Huacho

II

Hughes

II

Human herpes virus typu 6 (HHV-6; ludzki herpes wirus typu 6)

II

Human herpes virus typu 7 (HHV-7; ludzki herpes wirus typu 7)

II

Icoaraci

II

Ieri

II

Ilesha

II

Ilheus

II

Impatiens necrotic spot virus (wirus nekrotycznej plamistości niecierpka)

III

Influenza A (grypa typu A możliwość pojawienia się szczepu pandemicznego)

II

Influenza B (grypa typu B)

II

Influenza C (grypa typu C)

II

Ingwavuma

II

Inkoo

II

Ippy

II

Irituia

II

Isfahan

II

Israel Turkey meningitis

III

Itaporanga

II

Itaqui

II

Jamestown Canyon

II

Japanaut

II

Japanese encephalitis B (japońskiego zapalenia mózgu typu B)

III

Johnson Atoll

II

Joinjakaka

II

Juan Diaz

II

Jugra

II

Junin

III

Jurona

II

Jutiapa

II

Kadam

II

Kaeng Khoi

II

Kaikalur

II

Kairi

III

Kaisodi

II

Kamese

II

Kammavanprttai

II

Kannamankalam

II

Kao Shuan

II

Karimabad

II

Karshi

II

Kasba

II

Kemerovo

II

Kern Canyon

II

Ketapang

II

Keterah

II

Keuraliba

II

Keystone

II

Kimberley

III

Kismayo

II

Klamath

II

Kleszczowe zapalenie mózgu wariant środkowoeuropejski (TBE-CE; tick born encephalitis)

II

Kokobera

II

Kolongo

II

Kongijsko-krymska gorączka krwotoczna

IV

Koongol

II

Kotonkan

II

Koutango

III

Kowanyama

II

Kunjin

II

Kununurra

II

Kwatta

II

Kyasanur Forest (wirusy lasu Kyasanur)

IV

La Crosse

II

La Joya

II

Lagos Bat

II

Landjia

II

Langat

II

Lanjan

II

Las Mayolas

II

Lassa

IV

Latino

II

LCM (limfocytarnego zapalenia opon i splotów naczyniowych)

III

Le Dantec

II

Lebombo

II

Lednice

II

Leek yellow stripe virus (wirus żółtej pasiastości czosnku)

II

Lettuce big-vein virus (wirus powiększenia nerwów sałaty)

II

Lettuce infectious yellows virus (wirus zakaźnej żółtaczki sałaty)

II

Lettuce mosaic virus (wirus mozaiki sałaty)

II

Lipovnik

II

Lone Star

II

Louping ill (choroby skokowej owiec)

III

Lukuni

II

Machupo

IV

Madrid

II

Maguari

II

Mahogany hammock

II

Main Drain

II

Maize dwarf mosaic virus (wirus karłowej mozaiki kukurydzy)

II

Maize streak virus (wirus pasiastości kukurydzy)

II

Malakal

II

Manawa

II

Manitoba

II

Manzanilla

II

Mapputta

II

Maprik

II

Marburg

IV

Marco

II

Marituba

II

Marrakai

II

Matariya

II

Matruh

II

Matucare

II

Mayaro

III

Melao

II

Melon necrotic spot virus (wirus nekrotycznej plamistości melona)

II

Mermet

II

Middelburg

III

Minatitlan

II

Minnal

II

Mirim

II

Mitchell River

II

Mobala

III

Modoc

II

Moju

II

Mono Lake

II

Mont. Muotis leuk

II

Mopeia

III

Moriche

II

Mosqueiro

II

Mossuril

II

Mount Elgon bat

II

M'poko

II

Mucambo

III

Murray Valley encephalitis

III

Murutucu

II

Mykines

II

Myrobalan latent ringspot virus (utajony wirus pierścieniowej plamistości mirabelki)

II

Nagminne zapalenie przyusznic (nzp)

II

Nairobi sheep disease

III

Narcissus mosaic virus (wirus mozaiki narcyza)

II

Narcissus yellow stripe virus (wirus żółtej pasiastości narcyza)

II

Navarro

II

Ndumu

III

Negishi

III

Nepuyo

II

Ngaingan

II

Nique

II

Nkolbisson

II

Nola

II

Ntaya

II

Nugget

II

Nyamanini

II

Nyando

II

Oat mosaic virus (wirus mozaiki owsa)

II

Odontoglossum ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości odontoglossum)

II

Odra

II

Okhotskiy

II

Okola

II

Olifantslei

II

Omsk hemorrhagic fever (wirus omskiej gorączki krwotocznej)

IV

Onion yellow dwarf virus (wirus żółtej karłowatości cebuli)

II

O'nyong-nyong

II

Orbiwirusy

II

Oriboca

II

Oropoucho

III

Ortoreowirusy

II

Orungo

III

Ospa (małpia – Yaba, Smallpox, Vaccinia, Tanapox)

III

Ospa prawdziwa

IV

Ossa

II

Pacora

II

Pacui

II

Pahayokee

II

Palyam

II

Papaya ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości papai)

II

Parana

II

Parwowirus gęsi

I

Parwowirus norek

I

Pata

II

Pathum Thani

II

Patois

II

Pea early browning virus (wirus wczesnego brązowienia grochu)

II

Pea enation mosaic virus (wirus ostrej mozaiki grochu)

II

Pea seed-borne mosaic virus (wirus mozaiki grochu przenoszony z nasionami)

II

Peaton

III

Pelargonium leaf curl virus (wirus kędzierzawienia liści pelargonii)

II

Pepino mosaic virus (wirus mozaiki pepino)

III

Pepper mottle virus (wirus pstrości papryki)

II

Pepper severe mosaic virus (wirus ostrej mozaiki papryki)

II

Phnom-Ponh bat

II

Pichinde

II

Piry

III

Pixuna

II

Plum pox virus (wirus ospowatości śliwy)

III

Polio (szczepy dzikie)

III

Pongola

II

Ponteves

II

Poplar mosaic virus (wirus mozaiki topoli)

II

Potato black ringspot virus (wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka)

II

Potato leafroll virus (wirus liściozwoju ziemniaka)

II

Potato mop-top virus (wirus miotlastości wierzchołkowej ziemniaka)

II

Potato virus A (wirus A ziemniaka)

II

Potato virus M (wirus M ziemniaka)

II

Potato virus S (wirus S ziemniaka)

II

Potato virus T (wirus T ziemniaka)

III

Potato virus X (wirus X ziemniaka)

II

Potato virus Y (wirus Y ziemniaka)

II

Potato yellow dwarf virus (wirus żółtej karłowatości ziemniaka)

III

Potato yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki ziemniaka)

II

Powassan

III

Precarious Point

II

Pretoria

II

Prospect Hill

II

Prune dwarf virus (wirus karłowatości śliwy)

II

Prunus necrotic ringspot virus (wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni)

II

Puchong

II

Punta Salinas

II

Punta Toro

II

Puumala

III

Qualyub

II

Quaranfil

II

Raspberry ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości maliny)

II

Restan

II

Rift Valley fever

III

Rinowirusy

II

Rio Bravo

II

Rio Grande

II

Rocio

III

Ross River

II

Rotawirusy

II

Royal Farm

II

Różyczka

II

Russian Spring-Summer encephalitis (wirus rosyjskiego wiosenno-letniego (tajgowego) zapalenia mózgu)

IV

Sabia

IV

Sabo Saboya

II

Sagiyama

III

Saint Floris

II

Sakhalin

II

Sal Vieja

III

Salehabad

II

San Angelo

II

San Perlita

III

Sandfly fever (Naples)

II

Sandfly fever (Sicilian)

II

Sandjimba

II

Sango

II

Sarhuperi

II

Satsuma dwarf virus (wirus karłowatości cytryny Satsuma)

III

Sawgrass

II

Sebokele

II

Seletar

II

Semliki Forest

III

Seoul

III

Serra do Navio

II

Shallot latent virus (utajony wirus szalotki)

II

Shamonda

II

Shark River

II

Shumi

II

Silverwater

II

Simbu

II

Simian hem. Fever

II

Sin Nombre

III

Sindbis

II

Sixgun City

II

Snowshoe hare

II

Soil-borne wheat mosaic virus (odglebowy wirus mozaiki pszenicy)

II

Sokuluk

II

Soldado

II

Sombalam

II

Sororoca

II

Spondweni

III

St. Louis encephalitis (wirus zapalenia mózgu St. Louis)

III

Stratford

II

Strawberry crinkle virus (wirus marszczycy truskawki)

III

Strawberry latent ringspot virus (utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki)

II

Strawberry mild yellow edge virus (wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki)

II

Strawberry vein banding virus (wirus otaśmienia nerwów truskawki)

II

Sunday Canyon

II

Tacaiuma

II

Tacaribe

II

Taggert

II

Tahyna

II

Tamiami

II

Tanga

II

Tanjong Rabok

II

Tataguine

II

Tehran

II

Tembe

II

Tembusu

II

Tensaw

II

Tete

II

Tettnang

II

Thimiri

II

Thogoto

III

Thottapalayam

II

Tibrogargan

II

Timbo

II

Timboteua

II

Tindholmur

II

Tobacco etch virus (wirus wżerkowej plamistości tytoniu)

II

Tobacco mosaic virus (wirus mozaiki tytoniu)

II

Tobacco necrosis virus (wirus nekrozy tytoniu)

II

Tobacco rattle virus (wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu)

II

Tobacco ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości tytoniu)

II

Tobacco streak virus (wirus pasiastości tytoniu)

III

Tomato aspermy virus (wirus aspermii pomidora)

II

Tomato black ring virus (wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora)

II

Tomato bushy stunt virus (wirus krzaczastej karłowatości pomidora)

II

Tomato mosaic virus (wirus mozaiki pomidora)

II

Tomato ringspot virus (wirus pierścieniowej plamistości pomidora)

III

Tomato spotted wilt virus (wirus brązowej plamistości pomidora)

III

Tomato yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki pomidora)

II

Toscana

II

Toure

II

Tribec

II

Trinid

II

Trivittatus

II

Trubanaman

II

Tsuruse

II

Tulare apple mosaic virus (wirus Tulare mozaiki jabłoni)

III

Tulip breaking virus (wirus pstrości tulipana)

II

Turlock

II

Turnip crinkle virus (wirus kędzierzawości rzepy)

II

Turnip mosaic virus (wirus mozaiki rzepy)

II

Turuna

III

Tyuleniy

II

Uganda S

II

Umatilla

II

Umbre

II

Una

II

Upolu

II

Urucuri

II

Usutu

II

Uukuniemi

II

Varicella-zoster (VZV; ospy wietrznej i półpaśca)

II

Vellore

II

Venezuelan equine encephalomyelitis (wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu)

III

Venkatapuram

II

Vesicular stomatitis (pęcherzykowatego zapalenia błony śluzowej pyska bydła, koni i świń)

III

Vinces

II

Virgin River

II

Wad Medami

II

Wallal

II

Wanowrie

II

Warrego

II

Watermelon mosaic virus (wirus mozaiki arbuza)

II

Wesselsborn

III

West Nil (wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu)

III

Western Equine Encephalitis (WEE; zachodniego końskiego zapalenia mózgu)

II

Whataroa

II

Wheat dwarf virus (wirus karłowatości pszenicy)

II

Wheat spindle streak mosaic virus (wirus wrzecionowatej pasiastej mozaiki pszenicy)

II

Wheat yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki pszenicy)

II

Wirus afrykańskiego pomoru koni

III

Wirus afrykańskiego pomoru świń

III

Wirus białaczki bydła

I

Wirus BVD/MD

I

Wirus choroby aleuckiej

I

Wirus choroby granicznej

I

Wirus choroby Nairobi owiec

II

Wirus choroby Newcastle

III

Wirus choroby niebieskiego języka

II

Wirus choroby pęcherzykowej świń

III

Wirus choroby skokowej

II

Wirus choroby żółtej głowy

I

Wirus epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

II

Wirus gorączki doliny Rift

I

Wirus guzowatej choroby skóry bydła

II

Wirus japońskiego zapalenia mózgu

II

Wirus klasycznego pomoru świń

III

Wirus krwotocznej choroby królików

II

Wirus księgosuszu

III

Wirus maedi/visna

I

Wirus myksomatozy

II

Wirus niedokrwistości zakaźnej koni

I

Wirus niesztowicy

II

Wirus nosówki psów

I

Wirus ospy koni

II

Wirus ospy kóz

II

Wirus ospy owiec

II

Wirus ospy ptaków

II

Wirus osutki pęcherzykowej świń

II

Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej

II

Wirus pomoru małych przeżuwaczy

III

Wirus posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych

II

Wirus pryszczycy

III

Wirus TGE

I

Wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu koni

II

Wirus Wesselsbron

II

Wirus wiosennej wiremii karpi

II

Wirus wschodniego zapalenia mózgu koni

II

Wirus wścieklizny

III

Wirus zachodniego zapalenia mózgu koni

II

Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków

I

Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza

I

Wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

II

Wirus zapalenia stawów i mózgu kóz

I

Wirus zapalenia tętnic koni

I

Wirus zapalenia wątroby kaczek

I

Wirus zapalenia wątroby typ A (wzw A)

II

Wirus zapalenia wątroby typ B (wzw B)

III

Wirus zapalenia wątroby typ C (wzw C)

III

Wirus zapalenia wątroby typ E (wzw E)

II

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS)

I

Wirus zespołu taura

I

Wirusy typu A grypy koni i świń

II

Witwatersrand

II

Wongal

II

Wongorr

II

Wyemyia

II

Wysoce zjadliwe wirusy typu A grypy ptaków

III

Yaquina Head

II

Yata

II

Yellow fever (żółtej gorączki)

III

Yogue

II

Zaliv Terpeniya

II

Zegla

II

Zika

II

Zinga

III

Zirqa

II

Zucchini yellow fleck virus (wirus drobnej żółtej plamistości cukinii)

II

Zucchini yellow mosaic virus (wirus żółtej mozaiki cukinii)

II

 

IV.1. Atenuowane szczepy wirusów zaliczanych do kategori III lub IV zamkniętego użycia GMM, spełniające wymagania dotyczące kategori II i zaliczone do kategorii II zamkniętego użycia GMM

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Chikungunya 131/25

II

Junin Candid # 1

II

Polio typ 1,2,3 szczepy

II

Rift Valley fever (gorączki doliny Rift) 20MP-12

II

Venezuelan equine encephalomyelitis (wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu)TC-83

II

VSV szczepy laboratoryjne (pęcherzykowatego zapalenia błony śluzowej pyska bydła, koni i świń)

II

Yellow fever 17-D (żółtej gorączki)

II

 

IV.2. Wirusy zaliczone do III kategorii zamkniętego użycia GMM ze względu na brak wystarczających informacji o zakaźności przy znanym ciężkim przebiegu zachorowań

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Adelaire River

III

Agua Preta

III

Alenquer

III

Almeirim

III

Altamira

III

Andasibe

III

Antequera

III

Araguari

III

Aransas Bay

III

Arbia

III

Arboledas

III

Babanki

III

Batken

III

Belem

III

Berrimah

III

Bimbo

III

Bobaya

III

Bobia

III

Bozo

III

Buenaventura

III

Cabassou

III

Cacipacore

III

Calchaqui

III

Cananeia

III

Caninde

III

Chim

III

Coastal Plains

III

Connecticut

III

Corfou

III

Dabakala

III

Douglas

III

Enscade

III

Estero Real

III

Fomede

III

Forecariah

III

Fort Sherman

III

Gabek Forest

III

Gadgets Gully

III

Garba

III

Gordil

III

Gray Lodge

III

Gurupi

III

Hendra (equine morbilivirus)

III

Iaco

III

Ibaraki

III

Ife

III

Iguape

III

Inhangapi

III

Inini

III

Issyk Kul

III

Itaituba

III

Itimirim

III

Itupiranga

III

Jacareacanga

III

Jamanxi

III

Jari

III

Kedougou

III

Khasan

III

Kindia

III

Kyziagach

III

Lake Clarendon

III

Llano Seco

III

Macaua

III

Mapuera

III

Mboke

III

Meaban

III

Mojui Dos Compos

III

Monte Dourado

III

Munguba

III

Naranjal

III

Nariva

III

Nasoule

III

Ndelle

III

New Minto

III

Ngari

III

Ngoupe

III

Nipah

III

Nodamura

III

Northway

III

Odrenisrou

III

Omo

III

Oriximina

III

Ouango

III

Oubangui

III

Oubi

III

Ourem

III

Palestina

III

Palma

III

Para

III

Paramushir

III

Paroo River

III

Perinet

III

Petevo

III

Picola

III

Playas

III

Pueblo Viejo

III

Purus

III

Radi

III

Razdan

III

Resistencia

III

Rochambeau

III

Salanga

III

San Juan

III

Santa Rosa

III

Santarem

III

Saraca

III

Saumarez Reef

III

Sedlec

III

Sena Madueira

III

Sepik

III

Shokwe

III

Slovakia

III

Somone

III

Sripur

III

Tai

III

Tamdy

III

Telok Forest

III

Termeil

III

Thiafora

III

Tillygerry

III

Tinaroo

III

Tlacotalpan

III

Tonate

III

Utinga

III

Xiburema

III

Yacaaba

III

Yacunde

III

Yoka

III

Yug Bogdanovac

III

 

V. CZYNNIKI NIEKONWENCJONALNE

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

BSE – czynnik infekcyjny gąbczastego zapalenia mózgu (prion)

II

Choroba Creutzfelda-Jakoba

II

Choroba Gertsmanna-Stäusslera-Scheinkera (GSS)

II

Czynniki niekonwencjonalne (czynniki gąbczastych encefalopatii)

II

Kuru

II

Trzęsawka owiec Scrapie

II

 

VI. PATOGENY MNIEJSZE OD WIRUSÓW

VI.1. Satelitarne RNA

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Cucumber mosaic virus satellite RNA (satelitarny RNA wirusa mozaiki ogórka)

III

Pea enation mosaic virus satellite RNA (satelitarny RNA wirusa ostrej mozaiki grochu)

III

Turnip crinkle virus satellite RNA (satelitarny RNA wirusa kędzierzawości rzepy)

III

 

VI.2. Wiroidy

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Apple scar skin viroid (wiroid bliznowatości skórki jabłek)

III

Citrus exocortis viroid (wiroid łuszczycy kory cytrusowych)

III

Chrysanthemum chlorotic mottle viroid (wiroid chlorotycznej pstrości chryzantemy)

III

Chrysanthemum stunt viroid (wiroid karłowatości chryzantemy)

III

Grapevine yellow speckle viroid 1 (wiroid 1 żółtej cętkowatości winorośli)

III

Grapevine yellow speckle viroid 2 (wiroid 2 żółtej cętkowatości winorośli)

III

Hop latent viroid (utajony wiroid chmielu)

II

Hop stunt viroid (wiroid karłowatości chmielu)

III

Peach latent mosaic viroid (utajony wiroid mozaiki brzoskwini)

III

Potato spindle tuber viroid (wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka)

III

Tomato apical stunt viroid (wiroid karłowatości wierzchołkowej pomidora)

III

Tomato bunchy top viroid (wiroid krzaczastości wierzchołkowej pomidora)

III

Tomato planta macho viroid (wiroid planta macho pomidora)

III

 

VII. FITOPLAZMY

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Apple chat fruit phytoplasma (Fitoplazma zdrobnienia jabłek)

II

Apple proliferation phytoplasma (Fitoplazma proliferacji jabłoni )

III

Apple rubbery wood phytoplasma (Fitoplazma gumowatości drewna jabłoni)

II

Aster yellows phytoplasma (Fitoplazma żółtaczki astra)

II

Blueberry stunt phytoplasma (Fitoplazma karłowatości borówki wysokiej)

II

Blueberry witches-broom phytoplasma (Fitoplazma miotlastości borówki wysokiej)

II

Pear decline phytoplasma (Fitoplazma zamierania gruszy)

II

Raspberry bushy stunt phytoplasma (Fitoplazma krzaczastej karłowatości maliny)

II

Strawberry green petal phytoplasma (Fitoplazma zielenienia płatków truskawki)

II

 

VIII. PIERWOTNIAKI

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Plasmodiophora brassicae Wor.

II

Polymyxa betae Keskin

III

Polymyxa graminis Led.

II

Spongospora subterranea (Wllr.) Lagerh. f.sp. subterranea Tomlinson

II

 

IX. PATOGENY Z KRÓLESTWA CHROMISTA

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Albugo candida (Pers.) Ktze.

II

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray

II

Aphanomyces cochlioides Drechs.

II

Bremia lactucae Regel

II

Peronospora aestivalis Sydow

II

Peronospora antirrhini Diet. et Holw.

II

Peronospora arborescens (Berk.) Casp.

II

Peronospora brassicae Gäum.

II

Peronospora cheiranthi Gäum.

II

Peronospora chlorae de Bary

II

Peronospora destructor (Berk.) Fr.

II

Peronospora dianthi de Bary

II

Peronospora dianthicola Barthelet

II

Peronospora ducometii Siem et Jank.

II

Peronospora jaapiana Magnus

II

Peronospora manshurica (Naum.) Syd.

II

Peronospora matthiolae Gäum.

II

Peronospora parasitica (Pers.) Fr.

II

Peronospora pisi Syd.

II

Peronospora pulveracea Fuckel

II

Peronospora schachtii Fuck.

II

Peronospora sparsa Berk.

II

Peronospora spinaciae Laubert

II

Peronospora tabacina Adam

II

Peronospora trifoliorum de Bary

II

Peronospora viciae (Berk.) Casp.

II

Peronospora viciae-sativae (Berk) Casp.

II

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

II

Plasmopara pygmacea (Ung.) Schröt.

II

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni

II

Psudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Roztovzev.

II

Psudopernospora humuli (Miyabe et Takah.) G.Wilson

II

Phytophthora cinnamomi Rands

II

Phytophthora citrocola Sawada

II

Phytophthora cryptogea Pethyb. et Laff.

II

Phytophthora erythroseptica Pethybr.

II

Phytophthora fragariae Hickman

II

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

II

Phytophthora megasperma Drechs.

II

Phytophthora nicotianae B. de Haan

II

Phytophthora palmivora (Butl.) Butl.

II

Phytophthora syringae (Kleb.) Kleb.

II

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp.

II

Pythium debaryanum Hesse

II

Pythium splendens H.Braun

II

Pythium sylvaticum Campbell et Handrix

II

Pythium ultimum Trow.

II

 

X. INNE PROTISTA

Lista mikroorganizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMM

Bonamia sp.

I

Mikrocytos mackini

I

Mikrocytos roughleyi

I

 

Załącznik 2. [KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO]

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO

I. PASOŻYTNICZE ROŚLINY NASIENNE

Lista organizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMO

Aelectrolophus sp. – szelężnik

II

Cuscuta europaea L.

II

Cuscuta lupuliformis Crock

II

Cuscuta spp. – inne gatunki kanianki

II

Euphrasia sp. – świetlik

II

Lathraea squamaria – łuskiewnik różowy

II

Melampyrum sp. – pszeniec

II

Orobanche sp. – różne gatunki zarazy

II

Pedicularis sp. – gnidosz

II

Viscum album L.

II

 

II. PASOŻYTY

Lista organizmów

Kategoria zamkniętego

użycia GMO

Acarapis woodi

I

Ancylostoma spp. i inne

II

Ascaris suum

I

Baylisascaris procyonis

II

Bertiella studeri

I

Capilaria spp.

II

Chorioptes equi

I

Cochliomyia hominivorax

I

Chrysomya bezziana

I

Demodex spp.

II

Dermatobia hominis

II

Dicrocoelium dendriticum

II

Dipetalonema streptocerca

II

Diphyllobothrium spp.

II

Dirofilaria immitis

II

Dracunculus medinensis

II

Echinococcus oligarthus

I

Echinococcus vogeli

I

Echinostoma spp.

II

Enterobius vermicularis

II

Fasciola gigantica

II

Fasciolopsis buski

II

Gasterophilus spp.

II

Gastrodiscides hominis

II

Gnathostoma spp.

II

Haemonchus contortus

II

Haplosporidium nelsoni

I

Haplorchis yokogawai

II

Hymenolepis diminuta

II

Hypoderma lineatum

I

Linguatura serrata

I

Loa loa

II

Mansonella (Dipetalonema) Streptocerca

II

Mansonella ozzardi

II

Mansonella perstans

II

Metagonimus yokogawai

II

Oesophagostomum spp.

II

Oestrus bovis

I

Ostertagia spp.

I

Paragonimus spp.

II

Pediculus spp.

II

Protophormia spp.

I

Psoroptes equi

I

Raillietina spp.

I

Sarcophaga haemorrhoidalis

I

Sarcoptes scabiei

II

Sarcoptes scabiei var. Equi (Świerzbowiec koński)

II

Spirometra spp.

I

Taenia saginata (Cysticercus bovis) (Tasiemiec nieuzbrojony)

I

Taenia solium (Cysticercus cellulosae) (Tasiemiec uzbrojony)

I

Taenia spp. inne

I

Ternidens diminutus

I

Toxascaris leonina

I

Toxocara cati

II

Trichinella spiralis (Włosień kręty)

I

Trichuris trichiura

II

Trichostrongylus spp.

II

Trypanosoma brucei brucei

II

Trypanosoma congolense

I

Trypanosoma equiperdum (Świdrowiec koński)

II

Trypanosoma evansi

I

Trypanosoma vivax

I

Tunga penetrans

II

Varroa destructor

I

Wohlfahrtia magnifica

I

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama