reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów

Na podstawie art. 40b ust. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej „ewidencją”;

2) wzór ewidencji;

3) szczegółową treść wpisów w ewidencji.

§ 2. [Ewidencja]

1. Ewidencję prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Ewidencję w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzi się w taki sposób, aby wydruk części lub całości danych zgromadzonych w ewidencji odzwierciedlał dane określone we wzorze ewidencji.

3. Wzór ewidencji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Sposób prowadzenia ewidencji]

1. W ewidencji wpisuje się w kolejnych kolumnach, według ich numeracji, następującą treść:

1) kolumna nr 1 – numer kolejny w ewidencji;

2) kolumna nr 2 – nazwę stowarzyszenia zwykłego;

3) kolumna nr 3 – datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych zmian;

4) kolumna nr 4:

a) w polu pierwszym – cel lub cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności,

b) w polu drugim – teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności,

c) w polu trzecim – środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności;

5) kolumna nr 5 – adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;

6) kolumna nr 6 – w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji;

7) kolumna nr 7 – jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”;

8) kolumna nr 8 – informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian;

9) kolumna nr 9 – informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”;

10) kolumna nr 10 – informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego;

11) kolumna nr 11 – imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;

12) kolumna nr 12 – informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania;

13) kolumna nr 13 – uwagi; należy wpisać inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

2. Dokonując aktualizacji danych, należy we właściwym miejscu w ewidencji wpisać kolejną zmianę, po usunięciu nieaktualnych wpisów, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

§ 4. [Dokumenty prowadzone dla każdego stowarzyszenia zwykłego]

Dla każdego stowarzyszenia zwykłego wpisanego do ewidencji prowadzi się oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisu w ewidencji.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2016 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 maja 2016 r. (poz. 644)

WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama