reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych]

W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1393, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 65 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Znaki:

1) E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”,

2) E-15b „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”,

3) E-15c „numer autostrady”,

4) E-15d „numer drogi ekspresowej”,

5) E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”,

6) E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”,

7) E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”,

8) E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”,

9) E-16 „numer szlaku międzynarodowego”

wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

2. Znaki wymienione w ust. 1 pkt 1–8 oznaczają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym:

1) 11,5 t – w przypadku znaków: E-15a, E-15c, E-15d oraz E-15h,

2) 10 t – w przypadku znaków: E-15e oraz E-15f,

3) 8 t – w przypadku znaków: E-15b oraz E-15g

i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki kierunku i miejscowości” po pkt 31b dodaje się pkt 31c w brzmieniu:

„31c) E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”,”,

b) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki kierunku i miejscowości” dodaje się rysunek E-15h:

infoRgrafika

E-15h

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. poz. 1104, z 2010 r. poz. 412, z 2011 r. poz. 509 i 705, z 2013 r. poz. 890 i 1325 oraz z 2015 r. poz. 1313.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama