| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych (Dz. U. poz. 770), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych (Dz. U. poz. 1288).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych (Dz. U. poz. 1288), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2015 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 maja 2016 r. (poz. 835)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych składanych przez podmioty, które prowadzą działalność w zakresie urządzania gier hazardowych.

§ 2. 1. Warunkiem dokonania zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, w formie określonej:

1) w art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy – jest złożenie, za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zabezpieczenia finansowego, oryginału dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do organu udzielającego koncesji lub zezwolenia;

2) w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy – jest wpłata depozytu pieniężnego na rachunek bankowy (rachunek pomocniczy) wskazany przez organ udzielający koncesji lub zezwolenia oraz przedłożenie dowodu wpłaty;

3) (uchylony).2)

2. (uchylony).3)

§ 3. Potwierdzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) numer potwierdzenia;

2) nazwę organu przyjmującego zabezpieczenie finansowe;

3) datę przyjęcia zabezpieczenia finansowego;

4) nazwę podmiotu składającego zabezpieczenie finansowe;

5) nazwę gwaranta;

6) kwotę i formę zabezpieczenia finansowego;

7) termin ważności zabezpieczenia finansowego;

8) numery i daty wydania koncesji lub zezwoleń, z tytułu uzyskania których składane jest zabezpieczenie finansowe;

9) datę wydania potwierdzenia i podpis osoby upoważnionej do wystawienia potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia finansowego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.4)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych (Dz. U. poz. 1288), które weszło w życie z dniem 3 września 2015 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. poz. 948 i 2133, z 2004 r. poz. 2691, z 2005 r. poz. 2233, z 2006 r. poz. 1801, z 2007 r. poz. 1827, z 2008 r. poz. 1123 i 1592 oraz z 2009 r. poz. 1027 i 1414), które na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1540) w części dotyczącej szczegółowych warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »