reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory wniosków]

Określa się wzór:

1) wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1081), które utraciło moc z dniem 20 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 544).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 16 czerwca 2016 r. (poz. 897)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1) dokument zaznaczony w części VII niniejszego wniosku;

2) kopia deklaracji zgodności dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Objaśnienia:

1) W przypadku większej ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego należy dodać kolejne wiersze.

2) Wypełnić tylko w przypadku udostępnienia materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego po raz pierwszy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

3) Wypełnić tylko w przypadku, jeżeli data jest znana.

4) Przez „państwo członkowskie” należy rozumieć: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską.

5) Wypełnić tylko w przypadku posiadanej wiedzy odnośnie do podmiotów dokonujących transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

6) Właściwy zaznaczyć.

7) Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wniosków składanych w postaci papierowej. Wniosek składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544).

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PRZEMIESZCZANIE AMUNICJI]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PRZEMIESZCZANIE AMUNICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1) kopia wydanej dla wnioskodawcy koncesji na wytwarzanie i obrót odpowiednimi rodzajami amunicji;

2) kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie odbiorcy amunicji do obrotu odpowiednimi rodzajami amunicji, wydanego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie jego siedziby albo miejsca zamieszkania.

Objaśnienia:

1) Podać prawidłową nazwę przewozową zgodną z załącznikiem A do umowy ADR.

2) Informacje o poddaniu amunicji kontroli inspekcyjnej, według wymogów Stałej Międzynarodowej Komisji ds. Badania Broni Strzeleckiej (C.I.P.), tj.: nr dokumentu, nazwa urzędu, data wydania, tytuł, zakres.

3) W przypadku większej ilości amunicji należy dodać kolejne wiersze.

4) Wypełnić tylko w przypadku, jeżeli data jest znana.

5) Przez „państwo członkowskie” należy rozumieć: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską.

6) Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wniosków składanych w postaci papierowej. Wniosek składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama