| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych]

Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp, zwanym dalej „zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, i o podwykonawstwie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) ogłoszenia o zmianie umowy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załącznik 1. [WZÓR – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1127)

Załącznik nr 1

WZÓR – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE]

Załącznik nr 2

WZÓR – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY]

Załącznik nr 3

WZÓR – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]

Załącznik nr 4

WZÓR – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR – OGŁOSZENIE O KONKURSIE]

Załącznik nr 5

WZÓR – OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WZÓR – OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU]

Załącznik nr 6

WZÓR – OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA]

Załącznik nr 7

WZÓR – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WZÓR – OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY]

Załącznik nr 8

WZÓR – OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »