| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 78c ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

2) wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

3) wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Wzory dokumentów]

1. Wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, o której mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 78c ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2039), które w zakresie określonym w niniejszym rozporządzeniu traci moc z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202).

Załącznik 1. [WZÓR – WEZWANIE DO OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. (poz. 1322)

Załącznik nr 1

WZÓR – WEZWANIE DO OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DECYZJA O OPRÓŻNIENIU LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – DECYZJA O OPRÓŻNIENIU LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »