| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65 i 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595 i 643) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 sierpnia 2016 r. (poz. 1442)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH

Objaśnienia:

Podane w rubryce 4 rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

– 1 – dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,

– 2 – tranzyt,

– 3 – składowanie celne,

– 4 – uszlachetnianie czynne,

– 5 – odprawa czasowa,

– 6 – uszlachetnianie bierne,

– 7 – wywóz,

– 8 – wolny obszar celny.

Lp.

Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny Izby

Urzędu

Oddziału

Procedury celne

Uwagi

1

2

3

4

5

I

Izba Celna w Białej Podlaskiej

300000

 

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

301000

 

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym; ograniczenie nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia

c

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

1, 2, 3, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motocykla, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Terespolu

301050

1, 2, 5, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

1, 2, 5, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

f

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

1, 2, 5, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

2

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Puławach

302020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

f

Oddział Celny Port Lotniczy Lublin

302070

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

3

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

c

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym

d

Oddział Celny w Zosinie

303040

1, 2, 5, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

f

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

1, 2, 5, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

II

Izba Celna w Białymstoku

310000

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

311000

 

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

d

Oddział Celny w Siemianówce

311050 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

e

Oddział Celny w Połowcach

311060 

1, 2, 5, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

f

Oddział Celny w Bobrownikach

311070 

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

2

Urząd Celny w Łomży

312000

 

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

3

Urząd Celny w Suwałkach

313000

 

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Augustowie

313020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

III

Izba Celna w Gdyni

320000

 

 

1

Urząd Celny w Gdyni

321000

 

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

d

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

2

Urząd Celny w Gdańsku

322000

 

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

e

Oddział Celny w Tczewie

322060

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

f

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

g

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

h

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Słupsku

323000

 

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Chojnicach

323020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

IV

Izba Celna w Katowicach

330000

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

331000

 

 

a

Oddział Celny w Chorzowie

331010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Tychach

331020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny w Sławkowie

331030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

d

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

e

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

2

Urząd Celny w Rybniku

332000

 

 

a

Oddział Celny w Gliwicach

332010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Raciborzu

332030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Częstochowie

333000

 

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

4

Urząd Celny w Bielsku-Białej

335000

 

 

a

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Żywcu

335020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

V

Izba Celna w Kielcach

340000

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

341000

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

VI

Izba Celna w Krakowie

350000

 

 

1

Urząd Celny w Krakowie

351000

 

 

a

Oddział Celny II w Krakowie

351020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym

c

Oddział Celny w Chyżnem

351050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

d

Oddział Celny w Andrychowie

351060

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

2

Urząd Celny w Nowym Sączu

353000

 

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Tarnowie

353030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

VII

Izba Celna w Łodzi

360000

 

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

361000

 

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Sieradzu

361030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

2

Urząd Celny II w Łodzi

362000

 

 

a

Oddział Celny II w Łodzi

362010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Kutnie

362030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

3

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

 

a

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

VIII

Izba Celna w Olsztynie

370000

 

 

1

Urząd Celny w Olsztynie

371000

 

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Korszach

371020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny w Bezledach

371030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

d

Oddział Celny w Ełku

371050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

f

Oddział Celny w Gołdapi

371060

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

2

Urząd Celny w Elblągu

372000

 

 

a

Oddział Celny w Elblągu

372010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny w Gronowie

372030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Iławie

372040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

e

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

IX

Izba Celna w Opolu

380000

 

 

1

Urząd Celny w Opolu

381000

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Nysie

381040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

X

Izba Celna w Poznaniu

390000

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

391000

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

c

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

d

Oddział Celny w Gądkach

391040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

2

Urząd Celny w Pile

392000

 

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

3

Urząd Celny w Lesznie

393000

 

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

4

Urząd Celny w Kaliszu

394000

 

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Koninie

394020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

XI

Izba Celna w Przemyślu

400000

 

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

401000

 

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Medyce

401030

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

c

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

1, 2, 5, 7, 8

 

d

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

e

Oddział Celny w Korczowej

401060

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

f

Oddział Celny w Budomierzu

401080

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

2

Urząd Celny w Rzeszowie

402000

 

 

a

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny w Dębicy

402040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

d

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

e

Oddział Celny w Mielcu

402060

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

3

Urząd Celny w Krośnie

404000

 

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Krościenku

404030

1, 2, 5, 7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru oraz przyczepy, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

XII

Izba Celna w Rzepinie

410000

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

411000

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412000

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Świecku

412020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

XIII

Izba Celna w Szczecinie

420000

 

 

1

Urząd Celny w Szczecinie

421000

 

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym; ograniczenie nie dotyczy miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny

d

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

e

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

2

Urząd Celny w Koszalinie

422000

 

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

XIV

Izba Celna w Toruniu

430000

 

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

431000

 

 

a

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

2

Urząd Celny w Toruniu

432000

 

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny we Włocławku

432030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

XV

Izba Celna w Warszawie

440000

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

441000

 

 

a

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

b

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

2

Urząd Celny II w Warszawie

442000

 

 

a

Oddział Celny V w Warszawie

442010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

443000

 

 

a

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

c

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

4

Urząd Celny w Radomiu

444000

 

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Grójcu

444020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

5

Urząd Celny w Pruszkowie

445000

 

 

a

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Płocku

445050

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

6

Urząd Celny w Siedlcach

446000

 

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

7

Urząd Celny w Ciechanowie

447000

 

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

XVI

Izba Celna we Wrocławiu

450000

 

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

451000

 

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

b

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

d

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

2

Urząd Celny w Legnicy

452000

 

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

c

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

3

Urząd Celny w Wałbrzychu

454000

 

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »