reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń między częściami 36 – Skarb Państwa i 20 – Gospodarka.

§ 2. [Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych]

1. Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 36 – Skarb Państwa, w kwocie 368 000 000 zł, do części 20 – Gospodarka.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w zakresie wynagrodzeń z części 36 – Skarb Państwa, w kwocie 372 648 zł, do części 20 – Gospodarka.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń]

W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 36 – Skarb Państwa do części 20 – Gospodarka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 czerwca 2016 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 października 2016 r. (poz. 1712)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

36

 

 

 

Skarb Państwa

368 000 000

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

368 000 000

 

 

 

75 624

 

Dywidendy

368 000 000

 

 

 

 

0740

Wpływy z dywidend

368 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Gospodarka

 

368 000 000

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

368 000 000

 

 

75 624

 

Dywidendy

 

368 000 000

 

 

 

0740

Wpływy z dywidend

 

368 000 000

 

Załącznik 2. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

36

 

 

 

Skarb Państwa

372 648

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

372 648

 

 

 

75 001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

372 648

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

308 500

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52 761

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 559

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 828

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Gospodarka

 

372 648

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

372 648

 

 

75 001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

372 648

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

308 500

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

52 761

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

7 559

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

3 828

 

Załącznik 3. [PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 3

PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenia

zwiększenia

OGÓŁEM

wynagrodzenia

dodatkowe wynagrodzenie roczne

OGÓŁEM

wynagrodzenia

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

 

 

Skarb Państwa

308 500

308 500

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

308 500

308 500

 

 

 

 

 

 

75 001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

308 500

308 500

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie korpusu służby cywilnej

308 500

308 500

 

 

 

 

20

 

 

Gospodarka

 

 

 

308 500

308 500

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

 

308 500

308 500

 

 

 

75 001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

 

 

308 500

308 500

 

 

 

 

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

 

 

308 500

308 500

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama