| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 448) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 29 – Obrona Narodowa, w kwocie 23 000 015 zł, do części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.”;

2) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM WYNAGRODZEŃ, MIĘDZY CZĘŚCIAMI 29 I 88]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2016 r. (poz. 1853)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM WYNAGRODZEŃ, MIĘDZY CZĘŚCIAMI 29 I 88

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

29

 

 

 

Obrona narodowa

23 000 015

 

 

755

 

 

Wymiar sprawiedliwości

23 000 015

 

 

 

75506

 

Wojskowe jednostki powszechne prokuratury

23 000 015

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

18 002

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

171 701

 

 

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń

5 000

 

 

 

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

256 251

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 044 539

 

 

 

 

4030

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

2 211 121

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

123 115

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

12 002 497

 

 

 

 

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

213 193

 

 

 

 

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

250 372

 

 

 

 

4090

Honoraria

12 700

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

565 873

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

102 663

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

561 845

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

177 192

 

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

37 722

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

17 757

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

296 900

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

276 022

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

70 000

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

84 383

 

 

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 000

 

 

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

20 000

 

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

759 157

 

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

19 010

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

650 000

 

88

 

 

 

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

 

23 000 015

 

752

 

 

Obrona narodowa

 

23 000 015

 

 

75205

 

Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych

 

23 000 015

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

18 002

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

171 701

 

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń

 

5 000

 

 

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

 

256 251

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 044 539

 

 

 

4030

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

 

2 211 121

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

123 115

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

 

12 002 497

 

 

 

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

 

213 193

 

 

 

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

 

250 372

 

 

 

4090

Honoraria

 

12 700

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

565 873

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

102 663

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

561 845

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

177 192

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

2 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

37 722

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

17 757

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

296 900

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

276 022

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

70 000

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

84 383

 

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

1 000

 

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

20 000

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

759 157

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

 

19 010

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

50 000

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

650 000

 

Załącznik 2. [PRZENIESIENIE KWOT WYNAGRODZEŃ MIĘDZY CZĘŚCIAMI 29 I 88]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIE KWOT WYNAGRODZEŃ MIĘDZY CZĘŚCIAMI 29 I 88

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

OGÓŁEM

Wynagrodzenia

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

OGÓŁEM

Wynagrodzenia

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

29

 

 

Obrona Narodowa

18 844 837

18 471 350

373 487

 

 

 

 

755

 

Wymiar sprawiedliwości

18 844 837

18 471 350

373 487

 

 

 

 

 

75506

Wojskowe jednostki powszechne prokuratury

18 844 837

18 471 350

373 487

 

 

 

 

 

 

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

4 142 615

4 044 539

98 076

 

 

 

 

 

 

prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy

2 236 160

2 211 121

25 039

 

 

 

 

 

 

żołnierze

12 466 062

12 215 690

250 372

 

 

 

88

 

 

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

 

 

 

18 844 837

18 471 350

373 487

 

752

 

Obrona narodowa

 

 

 

18 844 837

18 471 350

373 487

 

 

75205

Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych

 

 

 

18 844 837

18 471 350

373 487

 

 

 

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

 

 

 

4 142 615

4 044 539

98 076

 

 

 

prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy

 

 

 

2 236 160

2 211 121

25 039

 

 

 

żołnierze

 

 

 

12 466 062

12 215 690

250 372

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »