reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Utworzenie formacji]

W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki oraz rozwoju regionalnego, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Formacja Obrony Cywilnej”, zwaną dalej „formacją”.

§ 2. [Przeznaczenie]

Formację przeznacza się do:

1) organizowania i prowadzenia ewakuacji osób i mienia, znajdujących się w urzędzie, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu, zalania lub silnych wiatrów;

2) realizowania zadań obrony cywilnej, o których mowa w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 175 oraz z 2015 r. poz. 1056);

3) współdziałania ze specjalistycznymi służbami przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. [Skład]

1. W skład formacji wchodzą komendant formacji oraz członkowie formacji podzieleni na dwie drużyny.

2. W formacji tworzy się:

1) drużynę ratownictwa ogólnego, w której skład wchodzi co najmniej 15 osób;

2) drużynę wartowniczo-ochronną, w której skład wchodzi co najmniej 15 osób.

§ 4. [Komendant oraz członkowie formacji]

1. Komendanta oraz członków formacji powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu spośród pracowników urzędu.

2. Komendant formacji spośród powołanych członków formacji wyznacza swojego zastępcę.

§ 5. [Komendant]

Działaniami formacji kieruje komendant formacji, który odpowiada za jej organizację, wyposażenie, szkolenie i przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6. [Termin na utworzenie formacji]

1. Formacja zostanie utworzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Do czasu utworzenia formacji jej zadania wykonuje formacja obrony cywilnej utworzona na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 7.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 11).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama