| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1012) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505).”;

2) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie:

1) do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy,

2) w przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy

– zwanych dalej „podmiotami odwoławczymi”.”.

§ 2. [Ważność orzeczeń psychologicznych o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika]

1. Postępowania w sprawie odwołań od orzeczeń psychologicznych o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres w nich określony.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »