| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 oraz z 2016 r. poz. 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór legitymacji służbowej inspektora rybołówstwa morskiego]

Wzór legitymacji służbowej inspektora rybołówstwa morskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Wzór oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego]

Wzór oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. (poz. 1970)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

Opis:

Awers legitymacji:

– orzeł w koronie w kolorze białym według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle w kolorze czerwonym,

– miejsce na fotografię o wymiarach 22 mm × 28 mm,

– napisy w kolorze białym na tle w kolorze niebieskim (RAL 5005 – Signal blue):

• „RZECZPOSPOLITA POLSKA / Republic of Poland”,

• „Legitymacja służbowa nr / Professional identity card No.”, obok linia kropek,

• „Imię / Name”, poniżej linia kropek,

• „Nazwisko / Surname”, poniżej linia kropek.

Rewers legitymacji:

– napisy w kolorze białym na tle w kolorze niebieskim (RAL 5005 – Signal blue):

• Administracja Rybołówstwa Morskiego / Sea Fisheries Administration,

• OKRĘGOWY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ... / REGIONAL SEA FISHERIES INSPEC-TORATE in ... (określenie siedziby),

• „Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z późn. zm.) inspektor rybołówstwa morskiego jest uprawniony do wykonywania czynności określonych w art. 109–112 ustawy. / On the basis of the Act of 19 December 2014 on sea fisheries (Journal of Laws 2015, item 222, as amended) inspector of sea fisheries has the right to perform duties defined in art. 109–112.”,

• „Data wydania / Date of issue”, obok linia kropek (w formacie dd.mm.rrrr),

• „Data ważności / Valid till”, obok linia kropek (w formacie dd.mm.rrrr).

Wymiary legitymacji:

– format CR80:

– wysokość: 54 mm,

– szerokość: 86 mm.

Rodzaj materiału i zabezpieczeń:

– legitymacja wydrukowana na PVC bez możliwości naniesienia jakichkolwiek zmian.

Załącznik 2. [WZÓR OZNAKI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR OZNAKI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

infoRgrafika

Opis:

Oznaka służbowa inspektora rybołówstwa morskiego jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej i posiada zapinkę. Pośrodku oznaki służbowej umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Godło otacza napis „ADMINISTRACJA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO”. Poniżej godła znajduje się ramka w kształcie prostokąta, w której jest wytłoczony numer legitymacji służbowej inspektora rybołówstwa morskiego.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »