reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Połączenie uczelni]

1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. łączy się następujące uczelnie publiczne, zwane dalej „uczelniami”:

1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej „Uniwersytetem”;

2) Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sandomierzu, zwaną dalej „Szkołą”.

2. Połączenie uczelni następuje przez włączenie Szkoły do Uniwersytetu.

3. Z dniem połączenia uczelni znosi się Szkołę.

4. Z dniem połączenia uczelni wygasają kadencje organów kolegialnych i jednoosobowych Szkoły.

§ 2. [Wejście w prawa i obowiązki Szkoły przez Uniwersytet]

1. Z dniem połączenia uczelni Uniwersytet wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Szkoły.

2. Z dniem połączenia uczelni mienie, należności i zobowiązania Szkoły stają się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu.

§ 3. [Przekształcenie uprawnień Szkoły w uprawnienia Uniwersytetu]

1. Z dniem połączenia uczelni uprawnienia Szkoły do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia stają się uprawnieniami Uniwersytetu.

2. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, prowadzone przez Szkołę do dnia połączenia uczelni, są prowadzone na podstawie uprawnień, o których mowa w ust. 1, przez Uniwersytet w jego zamiejscowej jednostce organizacyjnej w Sandomierzu, utworzonej w formie podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 4. [Studenci po połączeniu uczelni]

Z dniem połączenia uczelni studenci Szkoły stają się studentami Uniwersytetu i kontynuują kształcenie w zamiejscowej jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, zgodnie z programem kształcenia obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień połączenia uczelni.

§ 5. [Pracownicy po połączeniu uczelni]

Z dniem połączenia uczelni pracownicy Szkoły stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama