reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 797) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście, o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, mogą składać do ministra wnioski w dowolnym terminie.

2. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście zawiera:

1) dane osobowe twórcy lub artysty: imię, nazwisko, adres korespondencyjny;

2) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty, którego dotyczy wniosek;

3) uzasadnienie wniosku, w tym informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty, będącej bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku;

4) oświadczenie twórcy lub artysty o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

3. Minister może powierzyć opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej powołanej przez siebie komisji.

4. Przekazywanie środków na pomoc socjalną odbywa się na podstawie wniosków zaakceptowanych przez ministra, na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny sposób, uzgodniony z osobą, której przyznano pomoc socjalną.”.

§ 2. [Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej]

Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama