| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory deklaracji]

Określa się wzory:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. [Terminy stosowania wzorów deklaracji]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:

1) załączniku nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2017 r.

§ 3. [Stosowanie dotychczasowych wzorów deklaracji]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1, 2 i 4–6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136), które traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024).

Załącznik 1. [VAT-7]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 2273)

Załącznik nr 1

VAT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [VAT-7K]

Załącznik nr 2

VAT-7K

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)]

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [VAT-8]

Załącznik nr 4

VAT-8

infoRgrafika

Załącznik 5. [VAT-9M]

Załącznik nr 5

VAT-9M

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »