| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Upoważnienia]

Upoważnia się:

1) dyrektorów urzędów morskich do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) kucharza okrętowego,

b) oficera mechanika w żegludze krajowej,

c) pilota morskiego,

d) rybaka rybołówstwa morskiego,

e) starszego rybaka rybołówstwa morskiego,

f) szypra 1 klasy żeglugi krajowej,

g) szypra 2 klasy żeglugi krajowej,

h) szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego,

i) szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego,

j) szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego;

2) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) kierownika prac podwodnych I klasy,

b) kierownika prac podwodnych II klasy,

c) kierownika prac podwodnych III klasy,

d) nurka I klasy,

e) nurka II klasy,

f) nurka III klasy,

g) nurka saturowanego,

h) operatora systemów nurkowych;

3) dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) bosmana żeglugi śródlądowej,

b) marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej,

c) marynarza żeglugi śródlądowej,

d) mechanika statkowego żeglugi śródlądowej,

e) motorzysty żeglugi śródlądowej,

f) przewoźnika żeglugi śródlądowej,

g) starszego marynarza żeglugi śródlądowej,

h) stermotorzysty żeglugi śródlądowej,

i) sternika żeglugi śródlądowej,

j) szypra żeglugi śródlądowej.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska oraz żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954, 1961, 2003 i 2260.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport (Dz. U. poz. 272), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »