| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283 oraz z 2016 r. poz. 1747) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „właściwego naczelnika urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”,

b) w ust. 3 wyrazy „właściwego naczelnika urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego."

2) w § 8:

a) w ust. 1:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy” zastępuje się wyrazami „właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy”,

– w pkt 8 wyrazy „właściwego naczelnika urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 wyrazy „właściwy naczelnik urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy”,

– w pkt 2 wyrazy „właściwy naczelnik urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego”,

c) w ust. 3 wyrazy „właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy” zastępuje się wyrazami „właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy”;

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego.”;

4) załączniki nr 5–7, 12 i 13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 21 lutego 2017 r. (poz. 364)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE]

Załącznik nr 3

WZÓR – WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1)

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

wysokość

szerokość

1

2

3

4

Rys.

Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym – część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia2), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym.

297

210

 

Objaśnienia:

1) Wzór upoważnienia przedstawiony jest w skali 1:1.

2) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »