REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 536

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 13 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów rocznego obliczenia podatku i zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001 oraz z 2016 r. poz. 440) załączniki nr 3, 5 i 14 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Wzory stanowiące załączniki nr 3, 5 i 14 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [PIT-36]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 marca 2017 r. (poz. 536)

Załącznik nr 1

PIT-36

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PIT-36L]

Załącznik nr 2

PIT-36L

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PIT/BR]

Załącznik nr 3

PIT/BR

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-14
  • Data wejścia w życie: 2017-03-14
  • Data obowiązywania: 2017-03-14
  • Dokument traci ważność: 2017-12-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA