reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 136 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Oznakowanie jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej]

1. Jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej „jednostkami pływającymi”, oznakowuje się:

1) banderą, której wzór określają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948);

2) flagą, której wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych;

3) nazwą jednostki pływającej w kolorze czarnym umieszczoną na obu burtach w części dziobowej oraz powtórzoną w części rufowej – o wysokości liter i cyfr proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej, w kolorze zielonym na kabinie po obu burtach jednostki pływającej – o długości kadłuba powyżej 6 m;

4) nazwą portu macierzystego umieszczoną na rufie pod nazwą jednostki pływającej – w kolorze czarnym, o wysokości liter proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej;

5) napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” umieszczonym na sygnalizatorze świateł ostrzegawczych oraz na obu burtach jednostki pływającej powyżej górnej krawędzi pasa zmiennego zanurzenia lub na kabinie jednostki pływającej – w kolorze zielonym;

6) napisem „CUSTOMS” umieszczonym na kabinie po obu burtach jednostki pływającej, poniżej napisu „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” – w kolorze zielonym;

7) napisem „CUSTOMS” wraz z nazwą jednostki pływającej umieszczonym na dachu nadbudówki – w kolorze zielonym;

8) kolorem:

a) zielonym – nawodną zewnętrzną część kadłuba, o szerokości nie mniejszej niż 20% wysokości burty jednostki pływającej od górnej krawędzi pasa zmiennego zanurzenia, biegnącym pośrodku wzdłuż kadłuba,

b) białym – kabinę.

2. Graficzny sposób oznakowania jednostek pływających określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Nazwa jednostki pływającej]

Elementem składowym oznakowania jednostki pływającej jest jej nazwa, która składa się z liter „SCS” oddzielonych poziomą kreską od dwucyfrowego numeru jednostki pływającej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej (Dz. U. poz. 1497), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik 1. [GRAFICZNY SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 26 kwietnia 2017 r. (poz. 903)

GRAFICZNY SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama