| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH0600982)), obejmujący obszar 18,84 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczania obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiotem ochrony na obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 marca 2017 r. (poz. 915)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

406713,40

779650,78

2

406672,26

779633,40

3

406667,06

779631,09

4

406701,81

779531,44

5

406705,87

779527,39

6

406654,88

779446,86

7

406623,60

779391,24

8

406597,53

779319,40

9

406581,89

779264,36

10

406569,15

779208,16

11

406556,40

779173,40

12

406573,77

779182,67

13

406617,23

779224,96

14

406642,14

779244,09

15

406686,75

779267,26

16

406792,77

779333,88

17

406804,36

779339,10

18

406886,05

779394,13

19

406942,25

779421,94

20

406972,94

779433,53

21

407027,40

779460,75

22

407156,60

779544,76

23

407238,29

779596,90

24

407285,21

779628,77

25

407180,35

779792,72

26

407136,90

779791,57

27

407072,59

779779,40

28

406952,67

779748,70

29

406932,39

779742,90

30

406820,58

779702,34

31

406713,40

779650,78

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »