| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Świeciechów]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Świeciechów (PLH0600822)), obejmujący obszar 130,09 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 marca 2017 r. (poz. 918)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

343717,72

703976,79

2

343711,37

704080,19

3

343711,48

704080,18

4

343702,39

704504,84

5

343663,90

704501,96

6

343637,01

704484,53

7

343609,35

704481,77

8

343510,50

704443,40

9

343486,95

704429,21

10

343422,20

704361,60

11

343311,29

704308,42

12

343249,32

704335,17

13

343211,90

704327,67

14

343167,49

704305,02

15

343119,49

704259,44

16

343089,93

704259,57

17

343054,18

704315,05

18

342972,79

704393,48

19

343037,15

703989,40

20

343052,45

703878,41

21

343050,06

703858,45

22

343051,35

703841,32

23

343062,46

703800,24

24

343066,43

703785,56

25

343098,17

703724,37

26

343148,76

703575,37

27

343153,82

703541,52

28

343174,13

703451,15

29

343610,95

703514,73

30

343615,43

703512,99

31

343625,08

703539,12

32

343696,82

703533,81

33

343698,07

703648,02

34

343698,43

703681,02

35

343693,38

703751,98

36

343693,74

703805,45

37

343695,18

703905,60

38

343703,00

703907,43

39

343701,98

703931,36

40

343716,64

703939,89

41

343717,72

703976,79

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

347967,12

701677,97

2

347932,29

701685,09

3

347945,67

701764,68

4

347457,74

701856,66

5

347432,86

701676,10

6

347448,25

701553,22

7

347425,27

701422,09

8

347414,16

701358,69

9

347407,59

701310,47

10

347406,25

701279,13

11

347411,16

701216,46

12

347401,85

701169,16

13

347380,79

701019,82

14

347377,87

700998,97

15

347379,45

700951,89

16

347367,26

700857,69

17

347283,31

700672,89

18

347383,61

700655,02

19

347449,64

700665,17

20

347462,70

700667,37

21

347497,33

700670,75

22

347550,79

700677,55

23

347566,84

700682,27

24

347594,05

700701,56

25

347614,68

700725,91

26

347639,43

700744,23

27

347644,30

700771,68

28

347662,20

700800,91

29

347719,27

700854,81

30

347739,69

700833,72

31

347754,35

700833,14

32

347772,65

700810,42

33

347807,63

700799,89

34

347827,62

700778,73

35

347848,27

700757,25

36

347888,06

700737,13

37

347903,95

700721,02

38

347909,42

700729,52

39

347916,94

700778,74

40

347888,35

700788,07

41

347924,11

700924,15

42

347925,13

700928,04

43

347934,45

700966,48

44

348008,99

701241,99

45

348037,08

701234,66

46

348063,83

701305,12

47

348093,81

701388,43

48

348224,82

701355,27

49

348267,09

701347,26

50

348330,63

701331,48

51

348340,96

701351,84

52

348372,09

701346,62

53

348452,83

701595,25

54

348349,93

701610,85

55

348247,66

701628,68

56

348153,44

701646,23

57

348025,91

701666,21

58

347967,12

701677,97


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIECIECHÓW (PLH060082)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »