| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzory certyfikatów o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia.

§ 2. [Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia]

Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzór certyfikatu uprawniającego do świadczenia usług pośrednictwa pracy]

Wzór certyfikatu uprawniającego do świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór certyfikatu uprawniającego do świadczenia usługi pracy tymczasowej]

Wzór certyfikatu uprawniającego do świadczenia usługi pracy tymczasowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór informacji o działalności agencji zatrudnienia składanych przez agencje zatrudnienia]

Wzór informacji o działalności agencji zatrudnienia składanych przez agencje zatrudnienia, o których mowa w art. 19f ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia]

Wzór zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia składanej przez marszałka województwa, o której mowa w art. 18p ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wz. S. Szwed


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 691, 868, 1265, 1579, 1860, 1940, 1948, 1984, 2138 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38, 60 i 962.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 899), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 maja 2017 r. (poz. 1064)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – CERTYFIKAT O DOKONANIU WPISU PODMIOTU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR – CERTYFIKAT O DOKONANIU WPISU PODMIOTU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – CERTYFIKAT O DOKONANIU WPISU PODMIOTU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – CERTYFIKAT O DOKONANIU WPISU PODMIOTU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA]

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA SKŁADANA PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA SKŁADANA PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »