| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Orle (PLH2200192)), obejmujący obszar 269,92 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 31 maja 2017 r. (poz. 1185)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

755691,61

444956,90

2

755630,69

445030,41

3

755706,31

445089,23

4

755664,30

445208,95

5

755592,88

445236,26

6

755531,97

445381,19

7

755517,27

445509,32

8

755519,37

445608,05

9

755609,69

445706,77

10

755599,19

445727,77

11

755628,59

445748,78

12

755664,50

445773,18

13

755653,34

445780,04

14

755636,34

445790,49

15

755615,57

445803,26

16

755489,34

445925,89

17

755438,73

445975,06

18

755393,19

446027,01

19

755376,51

446046,04

20

755305,80

446086,53

21

755254,45

446115,93

22

755214,91

446138,57

23

755205,74

446143,82

24

755204,78

446144,85

25

755140,68

446213,90

26

755106,37

446250,86

27

755065,26

446305,65

28

755003,06

446388,55

29

754972,93

446428,71

30

754970,99

446431,29

31

754919,57

446500,80

32

754918,72

446496,90

33

754917,21

446489,94

34

754838,40

446441,88

35

754824,90

446457,06

36

754801,81

446447,27

37

754769,37

446458,30

38

754714,90

446501,17

39

754691,05

446511,45

40

754622,53

446513,97

41

754567,32

446512,25

42

754388,69

446488,72

43

754310,80

446466,72

44

754308,74

446466,13

45

754282,61

446452,43

46

754267,86

446445,45

47

754198,07

446423,42

48

754147,88

446403,83

49

754048,72

446384,24

50

753958,13

446367,10

51

753934,33

446360,33

52

753931,97

446299,21

53

753963,23

446257,39

54

754004,69

446201,91

55

754043,92

446149,42

56

754069,51

446100,15

57

754099,70

445959,79

58

754106,66

445927,44

59

754114,28

445892,02

60

754126,05

445795,06

61

754063,23

445755,68

62

753999,67

445745,01

63

753885,58

445748,70

64

753844,07

445747,21

65

753705,94

445757,44

66

753658,19

445786,82

67

753582,29

445790,49

68

753506,39

445792,94

69

753442,73

445821,10

70

753410,90

445830,89

71

753390,08

445746,42

72

753379,07

445720,71

73

753353,36

445717,04

74

753303,16

445692,55

75

753265,21

445647,26

76

753341,12

445615,43

77

753490,47

445570,13

78

753557,80

445550,54

79

753636,15

445530,96

80

753729,20

445516,26

81

753824,69

445502,80

82

753971,59

445494,23

83

754071,98

445489,33

84

754114,83

445489,33

85

754145,43

445466,07

86

754277,94

445384,61

87

754298,09

445375,02

88

754357,63

445332,23

89

754369,26

445325,16

90

754545,69

445217,94

91

754506,91

445171,89

92

754495,63

445154,54

93

754393,95

445020,45

94

754395,18

445011,88

95

754461,28

444910,27

96

754542,08

444791,52

97

754742,86

444523,42

98

754916,70

444283,47

99

754917,92

444283,47

100

754971,79

444296,93

101

755108,90

444320,19

102

755239,89

444345,90

103

755354,97

444367,94

104

755391,70

444448,74

105

755432,10

444478,12

106

755615,73

444622,58

107

755757,55

444733,23

108

755786,04

444751,71

109

755827,15

444786,66

110

755821,45

444794,80

111

755754,62

444881,28

112

755739,72

444932,59

113

755735,72

444946,39

114

755691,61

444956,90


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ORLE (PLH220019)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

haczykowiec błyszczący

Drepanocladus vernicosus

2

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »