| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH2200452)), obejmujący obszar 99,3 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiotem ochrony na obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRKOWSKI LAS (PLH220045)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 31 maja 2017 r. (poz. 1187)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRKOWSKI LAS (PLH220045)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

756509,88

407768,84

2

756509,29

407770,24

3

756512,71

407772,77

4

756515,90

407775,15

5

756517,50

407776,33

6

756519,25

407777,64

7

756520,35

407778,45

8

756607,11

407835,77

9

756555,33

407910,37

10

756488,22

407997,53

11

756385,29

408137,36

12

756338,58

408200,90

13

756334,73

408206,14

14

756324,24

408220,41

15

756323,03

408222,06

16

756318,17

408219,22

17

756312,90

408216,14

18

756270,10

408295,01

19

756205,18

408242,42

20

756203,99

408241,46

21

756179,73

408221,80

22

756151,85

408197,92

23

756091,13

408231,76

24

756071,70

408249,07

25

755927,31

408122,43

26

755917,97

408096,10

27

755906,60

408064,12

28

755905,58

408043,85

29

755878,39

408055,53

30

755812,05

408084,05

31

755763,17

408105,32

32

755720,56

408123,87

33

755719,67

408122,64

34

755718,45

408120,96

35

755716,41

408118,05

36

755713,90

408114,48

37

755713,40

408113,34

38

755658,18

407986,76

39

755634,89

407936,40

40

755595,71

407843,99

41

755608,73

407829,83

42

755650,38

407794,99

43

755651,35

407793,12

44

755656,05

407784,05

45

755718,51

407663,50

46

755721,41

407661,17

47

755722,99

407659,91

48

755783,76

407611,08

49

755785,33

407609,83

50

755836,18

407568,97

51

755931,35

407454,50

52

755963,22

407422,70

53

755964,22

407421,56

54

755967,88

407417,37

55

755971,58

407413,15

56

755972,30

407412,32

57

755983,34

407385,35

58

756009,90

407320,51

59

756017,58

407302,16

60

756042,82

407241,76

61

756067,33

407183,16

62

756079,08

407154,59

63

756090,71

407126,31

64

756132,94

407023,56

65

756183,50

406903,39

66

756184,09

406902,00

67

756186,21

406896,95

68

756188,36

406891,85

69

756189,90

406888,18

70

756256,73

406723,16

71

756257,91

406724,23

72

756379,25

406834,89

73

756381,03

406835,23

74

756382,02

406835,43

75

756464,54

406851,37

76

756531,09

406864,23

77

756533,19

406864,64

78

756534,79

406864,95

79

756538,72

406865,71

80

756544,23

406866,79

81

756544,49

406866,83

82

756545,72

406867,08

83

756642,02

406885,80

84

756709,60

406906,84

85

756839,09

406976,87

86

756794,49

407084,12

87

756754,99

407179,14

88

756753,90

407181,75

89

756753,83

407181,97

90

756751,82

407187,68

91

756750,35

407191,86

92

756749,82

407193,35

93

756749,80

407193,40

94

756749,18

407194,90

95

756695,90

407322,84

96

756679,87

407361,35

97

756670,94

407382,78

98

756665,71

407395,37

99

756585,93

407587,61

100

756582,80

407595,08

101

756570,01

407625,59

102

756560,00

407649,48

103

756536,15

407706,40

104

756527,27

407727,59

105

756514,85

407757,24

106

756514,41

407758,27

107

756514,26

407758,63

108

756513,66

407760,01

109

756512,08

407763,74

110

756509,88

407768,84


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRKOWSKI LAS (PLH220045)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRKOWSKI LAS (PLH220045)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GÓRKOWSKI LAS (PLH220045)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GÓRKOWSKI LAS (PLH220045)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »