reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Biała]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Biała (PLH2200162)), obejmujący obszar 418,83 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wyznaczenie obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 31 maja 2017 r. (poz. 1207)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

747300,89

451421,87

2

747276,54

451468,86

3

747294,30

451483,46

4

747275,46

451506,38

5

747262,63

451521,74

6

747255,40

451530,44

7

747251,17

451535,52

8

747239,19

451549,13

9

747235,91

451552,84

10

747221,37

451572,61

11

747221,09

451572,88

12

747201,68

451591,40

13

747193,47

451599,24

14

747190,12

451601,58

15

747178,15

451609,91

16

747172,75

451624,49

17

747164,37

451637,10

18

747161,67

451639,85

19

747159,74

451641,82

20

747153,22

451648,48

21

747144,24

451656,83

22

747133,97

451667,93

23

747122,51

451677,50

24

747117,35

451681,74

25

747106,75

451685,73

26

747104,63

451692,05

27

747101,04

451694,63

28

747090,99

451701,83

29

747051,70

451727,90

30

747036,06

451739,79

31

747021,32

451751,39

32

747012,57

451757,15

33

747004,66

451762,35

34

746997,87

451767,04

35

746993,25

451770,23

36

746991,60

451771,37

37

746991,56

451771,40

38

746972,22

451784,75

39

746936,77

451810,56

40

746924,24

451818,21

41

746912,91

451825,66

42

746910,95

451826,27

43

746901,39

451829,24

44

746887,72

451828,98

45

746852,29

451826,24

46

746832,00

451823,56

47

746818,71

451822,78

48

746805,28

451821,40

49

746780,34

451818,59

50

746767,33

451817,12

51

746760,33

451816,74

52

746748,55

451816,10

53

746731,54

451814,14

54

746729,44

451813,90

55

746710,08

451811,67

56

746680,28

451808,94

57

746642,70

451806,14

58

746586,21

451799,66

59

746497,52

451791,49

60

746447,72

451785,91

61

746409,42

451784,23

62

746401,27

451780,20

63

746395,23

451777,22

64

746381,13

451775,49

65

746354,15

451779,29

66

746343,48

451773,66

67

746328,29

451772,54

68

746303,73

451757,71

69

746272,65

451739,22

70

746251,34

451724,54

71

746246,58

451721,48

72

746235,88

451714,60

73

746224,00

451704,37

74

746210,78

451697,76

75

746195,59

451691,94

76

746184,98

451691,62

77

746168,91

451686,99

78

746164,52

451685,62

79

746164,51

451685,61

80

746161,01

451684,52

81

746158,42

451683,71

82

746153,79

451682,26

83

746131,78

451678,76

84

746085,43

451667,11

85

746079,29

451665,78

86

746072,63

451664,33

87

746062,38

451662,00

88

746055,36

451660,41

89

746034,13

451655,33

90

746032,90

451655,03

91

746032,31

451654,89

92

746014,99

451651,70

93

745986,22

451644,69

94

745951,26

451635,81

95

745939,60

451632,81

96

745933,53

451631,24

97

745923,58

451629,38

98

745912,81

451627,37

99

745910,87

451626,84

100

745898,42

451623,45

101

745891,40

451622,03

102

745873,64

451618,45

103

745858,29

451614,34

104

745856,04

451613,83

105

745793,69

451599,78

106

745787,60

451598,39

107

745780,06

451596,66

108

745771,39

451593,85

109

745759,74

451590,07

110

745735,18

451585,18

111

745688,15

451575,37

112

745652,44

451568,00

113

745629,12

451563,19

114

745616,88

451560,34

115

745606,90

451551,67

116

745603,56

451548,89

117

745562,75

451514,87

118

745517,99

451474,88

119

745484,83

451445,34

120

745533,52

451409,27

121

745554,17

451393,97

122

745692,94

451291,17

123

745792,25

451217,60

124

745795,07

451215,51

125

745869,74

451160,19

126

745882,14

451151,01

127

745883,94

451149,67

128

745885,55

451148,48

129

745884,40

451146,85

130

745870,08

451126,54

131

745868,36

451124,10

132

745842,73

451087,78

133

745826,78

451065,17

134

745810,04

451041,44

135

745784,35

451005,02

136

745784,09

451004,66

137

745646,56

450809,68

138

745635,72

450794,31

139

745618,71

450770,19

140

745617,55

450768,57

141

745617,47

450768,46

142

745544,39

450666,47

143

745486,55

450585,74

144

745471,98

450565,40

145

745409,55

450478,27

146

745323,93

450358,76

147

745297,86

450322,39

148

745296,53

450323,60

149

745296,37

450323,74

150

745243,10

450369,72

151

745224,05

450386,36

152

745183,22

450422,05

153

745146,64

450454,36

154

745101,75

450493,36

155

745078,57

450511,54

156

745066,29

450521,18

157

745028,91

450554,98

158

745023,71

450559,21

159

745020,86

450561,53

160

745013,49

450567,53

161

744999,26

450579,11

162

744995,81

450581,91

163

744988,29

450588,03

164

744986,85

450586,74

165

744982,37

450582,75

166

744980,77

450581,32

167

744980,54

450581,12

168

744955,19

450558,51

169

744940,02

450544,98

170

744928,91

450533,51

171

744916,67

450520,87

172

744916,65

450520,86

173

744894,13

450497,61

174

744867,49

450466,17

175

744860,96

450458,49

176

744858,19

450455,22

177

744857,03

450453,86

178

744855,12

450451,60

179

744852,58

450448,60

180

744850,03

450445,83

181

744849,68

450445,45

182

744791,97

450382,83

183

744738,56

450323,15

184

744725,98

450309,38

185

744717,25

450299,84

186

744701,88

450283,03

187

744649,43

450225,73

188

744648,42

450225,57

189

744647,41

450225,41

190

744645,96

450226,36

191

744441,68

450387,30

192

744440,89

450387,92

193

744436,34

450391,51

194

744337,52

450469,36

195

744310,44

450490,70

196

744245,64

450541,76

197

744257,45

450557,74

198

744302,39

450618,54

199

744373,67

450714,98

200

744374,92

450716,67

201

744385,36

450740,48

202

744387,13

450741,41

203

744401,88

450749,18

204

744436,90

450768,45

205

744429,06

450786,52

206

744439,84

450792,10

207

744498,85

450810,13

208

744512,99

450819,01

209

744522,39

450826,40

210

744541,76

450847,56

211

744565,01

450864,13

212

744577,34

450871,42

213

744592,25

450873,55

214

744611,80

450878,31

215

744614,41

450878,95

216

744576,75

450904,93

217

744575,89

450905,52

218

744478,19

450972,91

219

744475,64

450974,67

220

744458,76

450986,31

221

744167,38

451187,29

222

744165,73

451188,42

223

743960,30

451329,31

224

743902,69

451368,81

225

743779,84

451453,06

226

743778,61

451451,48

227

743713,86

451368,17

228

743712,60

451366,56

229

743693,34

451341,77

230

743617,75

451244,53

231

743601,67

451223,83

232

743532,63

451135,01

233

743514,39

451111,55

234

743513,17

451109,96

235

743499,54

451092,17

236

743426,46

451004,11

237

743412,01

450986,70

238

743365,31

450928,85

239

743360,13

450922,43

240

743324,41

450884,16

241

743377,34

450782,57

242

743414,75

450702,02

243

743453,05

450619,38

244

743489,20

450545,53

245

743500,08

450518,27

246

743512,02

450505,80

247

743558,87

450409,88

248

743559,85

450407,87

249

743623,35

450277,85

250

743669,97

450182,80

251

743685,28

450155,12

252

743713,23

450104,61

253

743781,83

449961,80

254

743811,02

449956,13

255

743848,00

449957,87

256

743849,64

449957,95

257

743888,12

449952,72

258

743938,99

449928,11

259

743940,51

449927,44

260

743970,84

449914,14

261

743988,91

449909,48

262

744015,47

449902,64

263

744058,28

449882,57

264

744207,34

449808,88

265

744229,16

449798,09

266

744252,07

449786,77

267

744252,08

449786,77

268

744259,86

449782,92

269

744305,70

449773,96

270

744352,89

449764,74

271

744360,73

449757,98

272

744361,59

449757,24

273

744363,15

449755,89

274

744369,59

449757,34

275

744459,87

449777,72

276

744480,20

449781,10

277

744480,35

449781,12

278

744499,72

449784,34

279

744660,23

449796,98

280

744794,70

449794,58

281

744820,12

449801,97

282

744855,65

449821,32

283

744856,55

449821,81

284

744857,81

449822,49

285

744867,44

449828,86

286

744910,00

449857,16

287

744919,92

449863,76

288

744924,38

449866,72

289

744939,14

449871,78

290

744955,25

449871,14

291

744961,56

449868,62

292

744967,27

449866,35

293

744969,04

449864,87

294

744970,34

449863,79

295

744978,24

449857,23

296

745025,97

449814,82

297

745031,11

449810,25

298

745033,08

449808,50

299

745040,66

449799,24

300

745072,46

449757,87

301

745099,64

449709,69

302

745130,99

449679,83

303

745162,80

449673,81

304

745216,91

449672,60

305

745286,33

449682,20

306

745292,66

449683,07

307

745309,32

449685,38

308

745331,37

449688,43

309

745357,46

449692,20

310

745360,13

449692,58

311

745449,30

449705,46

312

745547,71

449711,14

313

745600,83

449703,37

314

745623,60

449701,84

315

745634,15

449701,13

316

745634,17

449701,13

317

745642,91

449700,54

318

745788,88

449727,13

319

745801,31

449729,39

320

745801,40

449729,41

321

745813,93

449731,69

322

745876,87

449733,35

323

745906,15

449740,31

324

745939,16

449728,56

325

745941,11

449727,87

326

745950,88

449728,18

327

745951,11

449728,19

328

745964,24

449728,60

329

746026,40

449750,53

330

746035,30

449757,83

331

746066,02

449793,34

332

746082,20

449812,05

333

746082,19

449812,23

334

746082,18

449812,49

335

746082,13

449814,33

336

746082,09

449815,75

337

746081,92

449821,62

338

746084,61

449825,31

339

746084,61

449825,32

340

746185,40

449963,59

341

746258,90

450064,43

342

746332,54

450165,46

343

746339,78

450175,39

344

746356,11

450197,80

345

746357,29

450199,42

346

746474,78

450351,93

347

746498,84

450383,18

348

746499,08

450383,49

349

746525,66

450418,00

350

746543,12

450440,67

351

746562,95

450466,42

352

746576,59

450484,12

353

746584,77

450494,73

354

746606,90

450523,48

355

746617,18

450536,82

356

746648,06

450576,91

357

746649,28

450578,49

358

746702,68

450649,42

359

746755,30

450719,30

360

746763,48

450730,17

361

746763,56

450730,27

362

746767,13

450735,01

363

746768,02

450736,20

364

746768,06

450736,25

365

746813,71

450796,88

366

746847,10

450841,22

367

746857,36

450854,85

368

746930,96

450952,61

369

746931,17

450952,89

370

746931,62

450953,47

371

746932,19

450954,18

372

747014,44

451057,82

373

747117,90

451188,20

374

747132,70

451206,85

375

747142,87

451219,67

376

747205,06

451298,04

377

747206,08

451299,33

378

747208,58

451302,47

379

747226,46

451325,01

380

747240,38

451342,55

381

747271,91

451382,28

382

747301,85

451420,01

383

747300,89

451421,87

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY W SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY W SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

4

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

5

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

6

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

7

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

8

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

9

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁA (PLH220016)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

osiadłe

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama