| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych]

Rozporządzenie określa wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych, w tym motocykli, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową.

§ 2. [Pas wyróżniający na pojeździe]

1. Pojazd służbowy, z wyjątkiem motocykla, zwany dalej „pojazdem”, ma nadwozie barwy ciemnozielonej oraz jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu.

3. Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego, jest umieszczony napis barwy czarnej, wskazujący przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego izbę administracji skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem).

4. Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, może być umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy białej.

§ 3. [Tablica podświetlana]

1. Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica podświetlana, na której może być umieszczony napis świetlny „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy czarnej na białym tle.

2. Po obu stronach tablicy podświetlanej są umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

3. Na dachu nadwozia (kabiny), w innym miejscu niż po obu stronach tablicy podświetlanej, mogą być umieszczone dodatkowe światła błyskowe barwy niebieskiej.

§ 4. [Pas wyróżniający na motocyklu]

1. Motocykl służbowy jest barwy ciemnozielonej i ma błotniki barwy białej. Motocykl jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej o szerokości co najmniej 8 cm z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony z przodu motocykla na owiewce lub na szybie oraz po obu stronach motocykla na owiewkach lub kufrach bocznych.

3. Na kierownicy lub owiewce bądź dodatkowo na maszcie pionowym tylnej części motocykla mogą być umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

§ 5. [Wzór pasa i tablicy]

Wzór:

1) pasa wyróżniającego oraz rozmieszczenia napisów i numerów na pojeździe,

2) tablicy podświetlanej oraz rozmieszczenia świateł błyskowych na dachu pojazdu

– określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768 i 1086.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej (Dz. U. poz. 1419), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 47), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768 i 1086).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 20 czerwca 2017 r. (poz. 1240)

WZÓR

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »