| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Limity przyjęć]

Określa się limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2017/2018.

§ 2. [Limit przyjęć na kierunek lekarski]

Limit przyjęć na kierunek lekarski w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny]

Limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858 i 859.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. poz. 982).

Załącznik 1. [LIMIT PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 czerwca 2017 r. (poz. 1251)

Załącznik nr 1

LIMIT PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie niestacjonarnej

w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie

stacjonarnej/

niestacjonarnej

w języku innym

niż język polski

miejsca dla

obywateli polskich

miejsca dla cudzoziemców*

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

184

2

80

126

2

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

200

5

50

48

3

Gdański Uniwersytet Medyczny

264

6

72

180

4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

660

7

205

140

5

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

220

5

70

125

6

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

286

4

75

210

7

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

600**

10

100

156

8

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

296

2

76

180

9

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

220

2

20

140

10

Warszawski Uniwersytet Medyczny

550

12

180

150

11

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

253

16

105

150

12

Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

120

0

0

110

13

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

75

5

50

50

14

Uniwersytet Rzeszowski

90

5

60

0

15

Uniwersytet Zielonogórski

60

0

60

0

16

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza

Modrzewskiego

100

0

0

100

17

Uczelnia Łazarskiego

60

0

0

0

18

Uniwersytet Opolski

60

0

40

0

19

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

70

0

30

0

 

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

** W tym 90 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Załącznik 2. [LIMIT PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018]

Załącznik nr 2

LIMIT PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie

niestacjonarnej

w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie

stacjonarnej/

niestacjonarnej

w języku innym

niż język polski

miejsca dla obywateli polskich

miejsca dla cudzoziemców*

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

72

0

15

0

2

Gdański Uniwersytet Medyczny

47

2

22

0

3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

118

5

57

25

4

Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

57

2

19

20

5

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

76

0

19

80

6

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

114

2

34

36

7

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

68

2

14

70

8

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

95

2

14

30

9

Warszawski Uniwersytet Medyczny

72

4

28

12

10

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

52

5

28

30

 

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »