reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Na podstawie art. 78a § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. poz. 558 oraz z 2011 r. poz. 649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Stawkę dodatku zagranicznego ustala się przy zastosowaniu wielokrotności dodatku zagranicznego bazowego od 2,0 do 5,0.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala się na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).”;

3) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli sędzia delegowany zamieszkuje w miejscu delegowania bez członków rodziny, suma podlegających zwrotowi miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie wysokości 12-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli sędzia delegowany zamieszkuje w miejscu delegowania wspólnie z członkami rodziny, suma podlegających zwrotowi miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie wysokości 18-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139 i 1452.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama