REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2319

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania Ministra – Członka Rady Ministrów]

Minister – Członek Rady Ministrów, zwany dalej „ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. [Zakres działania ministra]

Do zakresu działania ministra należy w szczególności:

1) nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, ministrów powołanych do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;

2) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 pkt 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów.

§ 3. [Czynności wykonywane przez ministra z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów]

Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.

§ 4. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. [Czynności wykonywane przez ministra w zakresie niezbędnym do realizacji zadań]

W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-13
  • Data wejścia w życie: 2017-12-13
  • Data obowiązywania: 2017-12-13
  • Z mocą od: 2017-12-11
  • Dokument traci ważność: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA