REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2393

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2018 r.]

Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2018 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448, 1530, 1971, 2056, 2175, 2201 i 2203.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2058).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz. 2393)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

11

12

 

b) pozostałe

1 m2

4

14

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

54

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

8

29

 

b) pozostałe

1 m2

5

08

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

4

77

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

15

 

b) gęsi

1 sztuka

1

24

 

c) kaczki

1 sztuka

 

33

 

d) indyki

1 sztuka

 

81

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

16

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

64

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

74

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

25

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

13

85

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

32

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

08

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

08

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

43

85

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

19

28

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

14

92

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

22

79

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

25

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

25

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

14

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

32

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

18

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

190

81

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

158

99

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

79

50

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

317

97

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

66

80

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

34

95

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

39

76

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

15

90

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

6

37

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

9

54

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

476

99

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

381

60

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

43

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

42

94

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

15

90

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA