| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 15c ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób i tryb opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanego dalej „harmonogramem”.

§ 2. [Zgłoszenia potrzeb szkoleniowych]

W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”, przyjmuje przesłane przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów regionalnych, zgłoszenia potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury, na następny rok.

§ 3. [Projekt założeń rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej]

W terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły opracowuje projekt założeń rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanych dalej „założeniami”, określający cele szkolenia i sposób ich realizacji, oraz przedstawia go Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Radą Programową”.

§ 4. [Uchwalenie i przekazanie założeń]

W terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Rada Programowa uchwala założenia i przekazuje je Dyrektorowi Krajowej Szkoły.

§ 5. [Ustalenie harmonogramu na podstawie założeń]

1. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły ustala harmonogram, opracowany na podstawie założeń, o których mowa w § 4, a następnie przedstawia go Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia w zakresie zgodności z planem finansowym.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego Minister Sprawiedliwości zatwierdza harmonogram.

§ 6. [Udostępnienie harmonogramu w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury]

W terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia harmonogramu przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie zgodności z planem finansowym Dyrektor Krajowej Szkoły udostępnia harmonogram w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

§ 7. [Wymiana dokumentów związanych z opracowaniem harmonogramu]

Wymiana dokumentów związanych z opracowaniem harmonogramu odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

§ 8. [Opracowanie harmonogramu na rok 2019]

Do opracowania harmonogramu na rok 2019 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 9. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 2262).

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »