REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2444

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minimalny zwrot]

1. Minimalny zwrot stanowi iloczyn:

1) kwoty wpłaconego przez byłego najemcę kapitału początkowego, łącznie z dokonanymi nadpłatami ponad ustaloną w umowie najmu z opcją miesięczną wysokość raty, powiększonej o sumę miesięcznych rat za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania wpłaconych na poczet ceny mieszkania pomnożoną przez wielkość powierzchni użytkowej mieszkania wyrażoną w metrach kwadratowych i pomniejszonej o sumę zaległych wpłat czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania pomnożoną przez wielkość powierzchni użytkowej mieszkania wyrażoną w metrach kwadratowych, oraz

2) stosunku aktualnej wartości mieszkania do początkowej wartości mieszkania.

2. Minimalny zwrot, ustalony według stanu na dzień opróżnienia mieszkania, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zm – minimalna kwota zwrotu,

k – wpłacony przez byłego najemcę kapitał początkowy, łącznie z dokonanymi nadpłatami ponad ustaloną w umowie najmu z opcją miesięczną wysokość raty,

n – liczba dokonanych przez byłego najemcę miesięcznych wpłat,

wi – wysokość i-tej wpłaconej miesięcznej raty za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, wpłaconej na poczet ceny mieszkania,

Pu – powierzchnia użytkowa mieszkania,

m – liczba zaległych wpłat czynszu,

zi – wysokość i-tej zaległej miesięcznej kwoty czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania; zaległa wpłata czynszu obejmuje kwotę zaległego czynszu potrąconą na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

Wa – aktualna wartość mieszkania, określona przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień opróżnienia mieszkania przez byłego najemcę,

Wp – wartość początkowa mieszkania, ustalona na podstawie wartości księgowej wykazanej przez operatora mieszkaniowego w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy najmu z opcją.

3. Wartość minimalnego zwrotu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2018-01-12
  • Data obowiązywania: 2018-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA