REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2453

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w części wspólnej wyrazy „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2018 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia „Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)” wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zmiany do załącznika PKWiU]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 grudnia 2017 r. (poz. 2453)

W załączniku „Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)” w części Schemat klasyfikacji w sekcji P Edukacja wprowadza się następujące zmiany:

1) opis sekcji otrzymuje brzmienie:

Sekcja ta obejmuje:

– usługi placówek wychowania przedszkolnego,

– usługi szkół podstawowych,

– usługi gimnazjów,

– usługi liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia,

– usługi szkół policealnych,

– usługi kolegiów pracowników służb społecznych i placówek doskonalenia nauczycieli,

– usługi szkół wyższych,

– usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.

Sekcja ta nie obejmuje:

– usług opieki dziennej nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.

Uwagi:

– edukacja może odbywać się w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów prowadzonych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach obowiązującego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

– edukacja może odbywać się w formach: stacjonarnej, niestacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

– edukacja może odbywać się w szkołach specjalnych na odpowiednich poziomach nauczania,

– edukacja może odbywać się w szkołach: przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, na odpowiednich poziomach nauczania.”;

2) w tabeli:

a) grupowania 85.3 Usługi gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych i 85.31 Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych otrzymują brzmienie:

85.3

USŁUGI GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

85.31

USŁUGI GIMNAZJÓW I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

b) grupowania od 85.31.2 Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych do 85.32.12.2 Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy otrzymują brzmienie:

85.31.2

USŁUGI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

85.31.21

Usługi liceów ogólnokształcących on-line

85.31.21.0

Usługi liceów ogólnokształcących on-line

85.31.22

Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line

85.31.22.0

Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line

85.32

USŁUGI SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

85.32.1

USŁUGI BRANŻOWYCH SZKÓŁ I i II STOPNIA

85.32.11

Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-line

85.32.11.0

Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-line

85.32.12

Usługi branżowych szkół I i II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół I i II stopnia on-line, oraz usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy

85.32.12.1

Usługi branżowych szkół I stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół I stopnia on-line

85.32.12.2

Usługi branżowych szkół II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół II stopnia on-line

 

c) po grupowaniu 85.32.12.2 Usługi branżowych szkół II stopnia, z wyłączeniem usług branżowych szkół II stopnia on-line dodaje się grupowanie 85.32.12.3 w brzmieniu:

85.32.12.3

Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy

 

d) grupowania od 85.4 Usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych do 85.42.42.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line otrzymują brzmienie:

85.4

USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH I USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

85.41

USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

85.41.1

USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

85.41.11

Usługi szkół policealnych on-line

85.41.11.0

Usługi szkół policealnych on-line

85.41.12

Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line

85.41.12.0

Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line

85.41.13

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.41.13.0

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.41.14

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.41.14.1

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych on-line

85.41.14.2

Usługi placówek doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem usług placówek doskonalenia nauczycieli on-line

85.42

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

85.42.1

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

85.42.11

Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line

85.42.11.0

Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line

85.42.12

Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu), z wyłączeniem usług szkół on-line

85.42.12.0

Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu), z wyłączeniem usług szkół on-line

85.42.2

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

85.42.21

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych on-line

85.42.21.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych on-line

85.42.22

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.22.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.3

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

85.42.31

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich on-line

85.42.31.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich on-line

85.42.32

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.32.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.4

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA

85.42.41

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line

85.42.41.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line

85.42.42

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.42.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2017-12-30
  • Data obowiązywania: 2017-12-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA