REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2460

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa format i tryb przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, zwanych dalej „informacjami”.

§ 2. [Sposób wysyłania informacji]

Informacje są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3. [Udostępnienie struktury logicznej urzędowego poświadczenia odbioru informacji]

Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. [Podpis elektroniczny]

Informacje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 5. [Reguły stosowane przy przesyłce informacji]

Informacje przesyła się, stosując:

1) reguły kontroli poprawności informacji,

2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności informacji,

3) specyfikację interfejsu służącego do złożenia informacji

– udostępnione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. poz. 554), które utraciło moc z dniem 5 lipca 2017 r. zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2017-12-30
  • Data obowiązywania: 2017-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA