REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2462

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie połączenia instytutu rozwoju miast i instytutu Gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w Krajowy instytut polityki przestrzennej i mieszkalnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Połączenie instytutów]

1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Instytut Rozwoju Miast z siedzibą w Krakowie, numer identyfikacyjny REGON 356582934, NIP 677-22-01-3451);

2) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 015279884, NIP 526-26-62-7331).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa do Instytutu Rozwoju Miast.

§ 2. [Nazwa połączonych instytutów]

Instytut powstały w wyniku połączenia otrzymuje nazwę „Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa”.

§ 3. [Siedziba Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa]

1. Siedzibą Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, zwanego dalej „Instytutem”, jest Warszawa.

2. Instytut może tworzyć oddziały zamiejscowe.

3. Wykaz składników majątkowych Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wchodzących w skład majątku Instytutu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Nadzór nad Instytutem]

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

§ 5. [Działalność Instytutu]

Instytut prowadzi działalność w zakresie:

1) urbanistyki i architektury;

2) planowania i zagospodarowania przestrzennego;

3) rewitalizacji;

4) mieszkalnictwa;

5) gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości;

6) krajobrazu;

7) nauk przyrodniczych i technicznych oraz nauk społecznych i humanistycznych, w zakresie powiązanym z zagadnieniami, o których mowa w pkt 1–6.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Instytut Rozwoju Miast i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zostały utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast (Dz. U. poz. 1503).

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2017 r. (poz. 2462)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA

Lp.

Grupa, podgrupa, rodzaj/Nazwa

Ilość

1

Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

46

2

Podgrupa: 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania

46

3

Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe

46

4

Grupa: 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6

5

Podgrupa: 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

6

6

Rodzaj: 548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne

6

7

Grupa: 6 Urządzenia techniczne

2

8

Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

1

9

Rodzaj: 623 Urządzenia teletransmisji przewodowej

1

10

Podgrupa: 66 Urządzenia nieprzemysłowe

1

11

Rodzaj: 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne

1

12

Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

89

13

Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

89

14

Rodzaj: 800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany

3

15

Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

14

16

Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych

1

17

Rodzaj: 808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

71

18

Wartości niematerialne i prawne

11

19

Licencje na oprogramowanie

10

20

Prace badawczo-rozwojowe INSPIRE GEOPORTAL

1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA